Energetyka odnawialna szansą zatrudnienia

Energetyka odnawialna szansą zatrudnienia

Wprowadzenie zielonej energii do naszych domów staje się faktem. Coraz większe są możliwości jej produkcji, zarówno na skalę masową, jak i nawet w gospodarstwach domowych. Jest to dobra wiadomość, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie środowiska i uciążliwość pozyskiwania tradycyjnych surowców energetycznych, jak węgiel czy ropa. Ale jest to też szansa na zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów, projektujących, montujących i konserwujących urządzenia produkujące energię odnawialną.

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

Nie tylko przed Polską, ale przed całym światem, stoją nowe wyzwania jeśli chodzi o tak zwaną transformację energetyczną. Polega ona na przejściu z energii „brudnej”, czyli opartej głównie na paliwach kopalnych, na energię zieloną. Jednym z głównych jej filarów, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jest energia słoneczna i fotowoltaiczna.

Ilość instalacji fotowoltaicznych rośnie dosłownie z dnia na dzień. Coraz więcej firm i gospodarstw jest zainteresowanych montażem paneli. Powodem jest troska o środowisko, ale też interes ekonomiczny. Zielona energia staje się coraz bardziej opłacalna w produkcji, w czym pomagają także systemy dotacji.

Rynek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Na przestrzeni ostatnich lat widać, że cena paneli również spada, co tym bardziej powodować będzie wzrost zainteresowania korzystaniem z systemów energetyki odnawialnej.

A im więcej inwestycji, tym więcej jest też miejsc pracy. Widać więc wzrost zainteresowania zawodami dopasowanymi do zmieniającego się rynku pracy, a odpowiedzią na to jest min. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, kurs ten można skończyć w trybie nauki zdalnej.

Czym zajmują się technicy ?

Praca technika energetyki odnawialnej polega na montażu i konserwacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zajmują się on także bieżącą kontrolą i monitoringiem systemów czy urządzeń. Musi więc on znać się nie tylko na samych urządzeniach, ale też na możliwościach, jakie oferują. Na tym, co i jakiemu klientowi zaproponować, gdzie zamontować, by jak najlepiej spełniało swój cel, czyli wytwarzanie zielonej energii. Dlatego też często technik energetyki odnawialnej musi także znać się np. na budownictwie energooszczędnym, które staje się już standardem w naszym kraju.

Konieczna jest więc dość szeroka wiedza, połączona także ze sprawnością fizyczną, umiejętnością planowania, pracowania w zespole, zdolnościami manualnymi, ale też swobodą w posługiwaniu się komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem OZE.

Wszystkie te umiejętności można uzyskać poprzez naukę w szkole https://www.viessmann.edu.pl/. Jest to bardzo wygodny sposób na poszerzenie wiedzy lub zdobycie nowego zawodu. Sprawnie łączy naukę wiedzy teoretycznej przez internet z wiedzą praktyczną, którą zyskuje się pod okiem doświadczonych w swoim zawodzie fachowców. E-learning jest przyszłością nauki, tak, jak przyszłością pozyskiwania energii są źródła odnawialne. A połączenie tego oferuje z kolei bardzo przyszłościowy, dobrze płatny i ciekawy zawód.