Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

Adres: Mączna 4
Telefon: 91 880 62 50

 


Lista Oddziałów


Oddział Chorób Wewnętrznych

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Marta Kuczak-Wójtowicz
Pielęgniarka koordynująca: mgr Małgorzata Czuchra

Telefony:
sekretariat: 91 880 6246
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6172
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6107
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6121
lekarz dyżurny: 91 880 6263
gabinety lekarskie: 91 880 6101 lub 91 880 6184


Oddział Otolaryngologiczny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Sandra Świder
Pielęgniarka koordynująca: mgr Anna Sikora

Telefony:
lekarz kierujący oddziałem: 91 88 06 392
pielęgniarka koordynująca: 91 88 06 127
rejestracja do poradni otolaryngologicznej: 91 88 06 127


Dzienny Oddział Urologiczny

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Marek Grabowski
Pielęgniarz koordynujący: mgr Maciej Jasik

Telefony:
sekretariat: 91 880 6141
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6551
pielęgniarz oddziałowy: 91 880 6547
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6122
gabinet lekarski: 91 880 6149
pracownia kruszenia kamienia ESWL: 91 880 6153


Dzienny Oddział Rehabilitacyjny

Lekarz kierujący oddziałem: ek. Barbara Zawsza-Lemińska
Koordynator zespołu : mgr Dominika Żak

Telefony:
sekretariat: 91 880 6459
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6463
koordynator zespołu rehabilitantów: 91 880 6464


Oddział Okulistyczny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Joanna Sowińska
Pielęgniarka koordynująca: mgr Renata Pęciak

Telefony:
sekretariat: 91 880 6503
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6331
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6374
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6556
gabinet lekarski: 91 880 6341


Oddział Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Andrzej Niedzielski
Pielęgniarka koordynująca: mgr Bogumiła Górecka

Telefony:
sekretariat: 91 880 6521
gabinet ordynatora: 91 880 6520
z-ca pielęgniarki oddziałowej: 91 880 6300
dyżurka położnych: 91 880 6378
sala porodowa: 91 880 6316


Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Jacek Patalan
Pielęgniarka koordynująca: mgr Aneta Brzezińska

Telefony:
sekretariat: 91 880 6319
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6312
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6319
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6321
gabinet lekarski: 91 880 6370


Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Paweł Gonerko
Pielęgniarka koordynująca: mgr Sylwia Wójcik

Telefony:
sekretariat: 91 880 6559
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6596
pielęgniarka koordynująca: 91 880 6517
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6380
gabinety lekarskie: 91 880 6383 lub 91 880 6568


Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Elżbieta Gadowska
Pielęgniarka koordynująca: mgr Ewa Zawadzka

Telefony:
sekretariat: 91 880 6347
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6347
pielęgniarka koordynująca: 91 880 6345
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6348, 91 880 6366
gabinety lekarskie: 91 880 6323, 91 880 6524, 91 880 6546 lub 91 880 6584


Oddział Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Agnieszka Szpiek
Pielęgniarka koordynująca: mgr Teresa Cybulska

Telefony:
sekretariat: tel./fax 91 880 6583
gabinet ordynatora: 91 880 6586
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6594
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6574
pracownia EKG: 91 880 6511
gabinet lekarski: 91 880 6576


Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Aneta Gębala
Pielęgniarka koordynująca: mgr Dorota Harasimowicz

Telefony:
sekretariat: 91 880 6146
lekarz kierujący oddziałem dr n. med. Aneta Gębala: 91 880 6597
pielęgniarka koordynująca mgr Dorota Harasimowicz: 91 880 6519
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6134
gabinet lekarza dyżurnego: 81 880 6595


Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia

Lekarz kierujący oddziałem: dr hab. n. med. Andrzej Brodkiewicz
Pielęgniarka koordynująca: mgr Sabina Popielarska

Telefony:
sekretariat: 91 880 6174
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6598
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6352
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6177
gabinety lekarskie: 91 880 6179, 91 880 6176, 91 880 6558 lub 91 880 6560


Oddział Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii z Pododdziałem Centrum Leczenia Oparzeń

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Ireneusz Pudło
Pielęgniarka koordynująca: mgr Edyta Kensik

Telefony:
sekretariat: 91 880 6059
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6614
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6612
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6064
lekarz dyżurny: 91 880 6613, 91 880 6026
gabinety lekarskie: 91 880 6617, 91 880 6053, 91 880 6145 lub 91 880 6618


Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Łukasz Madany
Pielęgniarka koordynująca: mgr Elżbieta Murawska

Telefony:
sekretariat: 91 880 6492
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6492
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6489
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6488
gabinet lekarski: 91 880 6493


Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Agnieszka Todorowska
Pielęgniarka koordynująca: mgr Wiesława Łaba

Telefony:
sekretariat: 91 880 6395
lekarz kierujący oddziałem: 91 880 6679
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6249
dyżurka pielęgniarek (oddział dla dorosłych): 91 880 6533
gabinet lekarski (oddział dla dorosłych): 91 880 6569
dyżurka pielęgniarek (oddział dla dzieci): 91 880 6620
gabinet lekarski (oddział dla dzieci): 91 880 6543


Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Małgorzata Wyrębska – Rozpara
Pielęgniarka koordynująca: dr n. zdr. Małgorzata Pawlicka

Telefony:
sekretariat: 91 880 6454
gabinet ordynatora: 91 880 6446
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6447
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6443
gabinety lekarskie: 91 880 6455, 91 880 6457 lub 91 880 6499
gabinety psychologów: 91 880 6452 lub 91 880 6475


III Oddział Ogólnopsychiatryczny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Agnieszka Juszko
Pielęgniarka koordynująca: mgr Joanna Ekalt

Telefony:
sekretariat: 91 880 6292
gabinet ordynatora: 91 880 6231
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6298
dyżurka pielęgniarek odcinek A: 91 880 6296
gabinety lekarskie odcinek A: 91 880 6256, 91 880 6293 lub 91 880 6299
dyżurka pielęgniarek odcinek B: 91 880 6405
gabinet lekarski odcinek B: 91 880 6371
dyżurka pielęgniarek odcinek C: 91 880 6254
gabinety lekarskie odcinek C: 91 880 6236, 91 880 6257 lub 91 880 6537


V Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Zaburzeń Afektywnych

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Marek Mokosa
Pielęgniarka koordynująca: mgr Alicja Marat

Telefony:
sekretariat/fax: 91 880 6436
gabinet ordynatora: 91 880 6438
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6441
dyżurka pielęgniarek V A: 91 880 6418
gabinet lekarski V A: 91 880 6442
dyżurka pielęgniarek V B: 91 880 6421
gabinet lekarski V B: 91 880 6453 lub 91 880 6456
dyżurka pielęgniarek V C 91 880 6425
gabinet lekarski V C: 91 880 6266


VI Oddział Psychiatryczny – Rehabilitacyjny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Maria Czech
Pielęgniarz koordynujący: mgr Tadeusz Majchrzak

Telefony:
sekretariat: 91 88 06 431
gabinet ordynatora: 91 88 06 432
dyżurka pielęgniarek VIA: 91 88 06 410
dyżurka pielęgniarek VIB: 91 88 06 430


Oddział Opiekuńczo – Leczniczy

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Jarosław Kaczmarek
Pielęgniarz koordynująca: mgr Janina Sztama

Telefony:
sekretariat: 91 880 6264
kierownik oddziału: 91 880 6278
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6275


Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Jarosław Kaczmarek
Pielęgniarz koordynująca: mgr Janina Sztama

Telefony:


Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Irena Wleklak
Pielęgniarz koordynująca: mgr Anna Bratkowska

Telefony:
sekretariat: 91 880 6093
gabinet ordynatora: 91 880 6079
pielęgniarka koordynująca: 91 880 6139
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6018


Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Zofia Piotrowska
Pielęgniarz koordynująca: mgr Mieczysława Fiuk

Telefony:
sekretariat: 91 880 6649
– gabinet ordynatora: 91 880 6650
– pielęgniarka koordynująca: 91 880 6649
– gabinet lekarski: 91 880 6648


Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Anna Starkiewicz
Pielęgniarz koordynująca: mgr Dorota Kalisz

Telefony:
sekretariat: 91 880 6152
gabinet kierownika: 91 880 6182
pielęgniarka oddziałowa: 91 880 6156
dyżurka pielęgniarek: 91 880 6124, 91 880 6123 lub 91 880 6339
gabinet lekarski: 91 880 6143
sala rehabilitacyjna: 91 880 6102


Lista Poradni Specjalistycznych


Poradnia Alergologiczna

Rejestracja – Pawilon 20
Gabinety Poradni – Pawilon 19, Parter
Lekarz kierujący poradnią: dr n. med. Paweł Gonerko

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6382


Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci

Rejestracja – Pawilon 20, wejście A, Parter
Gabinety Poradni – Pawilon 19, Parter
Lekarz kierujący poradnią: lek. Ireneusz Pudło

Telefony kontaktowe:
Rejestracja Chirurg 91 880 6318
Rejestracja Urolog Dziecięcy 91 880 6495


Poradnia Diabetologiczna

Rejestracja – Pawilon 5, Parter (wejście C)
Gabinet Poradni – Pawilon 5, Parter (wejście B)
Lekarz kierujący poradnią: dr n. med. Marta Kuczak

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6638


Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci

Rejestracja – Pawilon 20, wejście A, Parter
Gabinety Poradni – Pawilon 19, Parter

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6308


Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

Rejestracja i Gabinety Poradni – Pawilon 1A, Parter
Lekarz kierujący poradnią: dr n. med. Andrzej Niedzielski

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6528


Poradnia Hematologiczna

Rejestracja – Pawilon 20 Wejście A, Parter
Gabinet Poradni – Pawilon 19, Poziom 3, Gabinet nr 144

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6495


Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Rejestracja – Pawilon 20, Parter
Gabinety Poradni – Pawilon 19, Piętro I
Lekarz kierujący poradnią: lek. Agnieszka Szpiek

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6562
Pracownia Echokardiografii (USG serca) gabinet 24 91 880 6654
Gabinet lekarski 91 880 6647


Poradnia Laktacyjna

Gabinety Poradni – Pawilon 2, Piętro I, gabinet 112 i 113
Lekarz kierujący poradnią: dr n. med. Jacek Patalan –

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6319 (w godzinach 8:00 –14:00)


Poradnia Leczenia Zeza

Rejestracja – Pawilon 16, Parter
Lekarz kierujący poradnią: lek. Joanna Sowińska

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6364


Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci

Rejestracja – Pawilon 20, wejście A, Parter
Gabinety Poradni – Pawilon 19, Parter
Lekarz kierujący poradnią: dr hab. n. med. Andrzej Brodkiewicz

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6308


Poradnia Neonatologiczna

Rejestracja – Pawilon 1, Piętro I, Oddział Noworodków – sekretariat
Gabinety Poradni – Pawilon 2, Piętro I, pokój nr 112 i 113
Lekarz kierujący poradnią: dr n. med. Jacek Patalan

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6319, 91 880 6370 lub 91 880 6369


Poradnia Neurochirurgiczna

Rejestracja – Pawilon 20, Wejście A, Parter
Gabinety Poradni – Pawilon 20, Parter, Gabinet 50
Lekarz kierujący poradnią: dr n. med. Łukasz Madany

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6495


Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Rejestracja – Pawilon 20, Parter
Gabinety Poradni – Pawilon 19, Parter
Lekarz kierujący poradnią: lek. Elżbieta Gadowska

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6318


Poradnia Okulistyczna

Rejestracja – Pawilon 16, Parter
Lekarz kierujący poradnią: lek. Joanna Sowińska – specjalista chorób oczu

Telefony kontaktowe:
Poradnia 91 880 6364
Pracownia OCT 91 880 6397
Pracownia perymetrii 91 880 6397
Gabinet ćwiczeń pleoptyczno – ortoptycznych 91 880 6397


Poradnia Pulmonologiczna

Rejestracja – Pawilon 20, Parter
Gabinety Poradni – Pawilon 19, Parter
Lekarz kierujący poradnią: dr n. med. Paweł Gonerko

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6382


Poradnia Rehabilitacyjna

Rejestracja i Gabinety Poradnii – Pawilon 2, piwnica
Koordynator zespołu rehabilitantów: mgr Dominika Żak

Telefony kontaktowe:
Sekretariat 91 88 06 466, 91 88 06 459
Koordynator 91 88 06 464
Fizykoterapia 91 88 06 151


Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci

Rejestracja – Pawilon 20, wejście A, Parter
Gabinety Poradni – Pawilon 19, Parter

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6562


Poradnia Stomatologiczna

Rejestracja oraz konsultacje – Pawilon 5, Parter
Gabinety Poradni – Pawilon 2, Piętro I
Kierownik Poradni Stomatologicznej: lek. dent. Maria Domańska – Wiktor

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 880 6638
Gabinet lekarski 91 880 6294


Poradnia Urologiczna

Rejestracja i Gabinety Poradni – Pawilon 2, Parter
Lekarz kierujący poradnią: lek. Marek Grabowski

Telefon kontaktowy:
Rejestracja dorosłych: 91 880 6552
Rejestracja dzieci: 91 880 6495 (Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci)


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Rejestracja i Gabinety Przyjęć – Pawilon 14, parter
Lekarz kierujący poradnią: lek. Jarosław Kaczmarek

Telefony kontaktowe:
Rejestracja: 91 880 6221
Lekarz kierujący: 91 880 6200


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Rejestracja i Gabinety Przyjęć – Pawilon 14, parter
Lekarz kierujący poradnią: lek. Małgorzata Wyrębska – Rozpara

Telefony kontaktowe:
Rejestracja 91 88 06 221
Lekarz kierujący 91 880 446