Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. T. Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. T. Sokołowskiego Pomorskiej Akademii Medycznej

Adres: ul. Unii Lubelskiej 1
Telefon: 91 425 30 00

 

 


Lista Klinik


Bank Krwi – Pracownia Serologiczna

Kierownik Banku Krwi: dr Danuta Bobrowska-Snarska

Kontakt:
Bank Krwi – 91 425 33 89
Pracownia Serologii Grup Krwi – 91 425 33 90(1)


Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych

Kierujący Centrum: dr hab. n. med. Cezary Pakulski
p.o. Pielęgniarki oddziałowej: Izabela Zawendowska

Kontakt:
Sekretariat Centrum – 91 425 35 81
Dyżurka pielęgniarek – 91 425 35 83


Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Halina Łaniewska-Leleń

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 33 78
Stanowisko nadz. pielęgn. nr 1: 91 425 33 80
Stanowisko nadz. pielęgn. nr 2: 91 425 33 85
Stanowisko nadz. pielęgn. nr 3: 91 425 35 11


Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki

Kierujący Kliniką: dr n. med. Marek Rybkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Jarońska

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 31 86
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 31 88


Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk
Pielęgniarka Koordynująca: Agnieszka Konoszyńska

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 31 96
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 35 20


Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Maciej Romanowski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Danuta Widorowska

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 04 00
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 04 04


Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
Pielęgniarka Oddziałowa: Marzena Kabat

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 32 02
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 31 98


Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Górzyńska-Sobczak
Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 33 37
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 33 39


Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Dittloff

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 35 40
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 35 54


Klinika Gastroenterologii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska
Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Dariusz Bielicki
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Danuta Śnieżek-Grochowicz

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 32 11
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 32 13
Centrum Diagnostyki Chorób Przewodu Pokarmowego – rejestracja pacjentów ambulatoryjnych: 91 425 32 29
Rejestracja pacjentów do planowanych zabiegów przy Klinice Gastroenterologii: 91 425 05 70


Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Andrzej Starczewski
Położna Oddziałowa: mgr Beata Rusin-Hajdasz

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 05 41
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 05 42
Rejestracja pacjentek do planowego leczenia operacyjnego:91 425 05 41
Rejestracja pacjentek na badania urodynamiczne: 91 425 04 90
Zapisy do zabiegów i operacji: 91 425 05 41


Klinika Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska
Kierujący Oddziałem Transplantacji Szpiku: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej – Oddz. Hematologii: mgr piel. Anita Radziejewska
p.o. Pielęgniarki Koordynującej – Oddz. Transplantacji Szpiku: Beata Kluba

Kontakt:
Sekretariat kliniki: 91 425 33 47
Oddział Transplantacji Szpiku: 91 425 04 28
Rejestracja do Poradni Hematologicznej:91 425 04 90
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 33 48


Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan
Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Blacharska

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 35 61
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 35 62


Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Marta Masztalewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Celina Stala

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 32 51
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 32 53


Klinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu

Kontakt:


Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

Kierujący Kliniką: dr n. med. Sławomir Zacha
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Jolanta Ratajczyk

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 35 31
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 35 34


Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Otolaryngologicznej

Kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Ewa Jaworowska
Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Witkowska

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 32 77
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 32 79


Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
Pielęgniarka Oddziałowa – Oddz. Niemowlęcy: mgr Magdalena Zyblewska
Pielęgniarka Oddziałowa- Oddz. Dzieci Starszych: mgr Beata Lemisz-Landowska

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 31 66
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 31 68, 91 425 31 69 lub 91 425 31 70


Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wiesława Paczóska
Pielęgniarka Koordynująca – Oddz. Pediatrii i Gastr. Dziecięcej: mgr Małgorzata Anuszkiewicz
Pielęgniarka Koordynująca – Oddz. Hematologii Dziecięcej: Anna Wróblewska

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 31 39
Dyżurki pielęgniarek: 91 425 31 37, 91 425 3143 lub 91 425 31 61


Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej
Laboratorium Mikrobiologiczne

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Zastępca Kierownika Kliniki: dr n. med. Sebastian Woźniak
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agnieszka Hnatejko-Nowak

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 05 16
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 31 42


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne SPSK-1

Przyjmowanie materiałów:
poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 34 72


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

Kierujący Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Mikulski
Pielęgniarka Oddziałowa: Beata Wojciechowska

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 33 02
Stanowisko nadz. pielęgn. nr1: 91 425 35 64
Stanowisko nadz. pielęgn. nr2: 91 425 35 94


Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowe

Kierujący Oddziałem: dr n. med. Robert Kowalczyk
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Franek

Kontakt:
Sekretariat Oddziału: 91 425 04 17
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 04 24


Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów

Kierujący Oddziałem: dr n. med. Rafał Becht
p.o. Pielęgniarz Oddziałowy: dr n. med. i n. zdr. Łukasz Lewandowski

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 05 02
Dyżurka pielęgniarek: 91 425 04 54


Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca Dla Dzieci i Dorosłych

Lekarz Koordynujący Pracownią: dr n. med. Piotr Gościniak

Kontakt:
Pracownia: 91 425 05 59


SOR dla Dzieci z Izbą Przyjęć Planowych

Kierownik SOR/IP – dr n. med. Grzegorz Wit Jagielski
Z-ca Lekarza Kierującego (obszar dziecięcy) – lek. med. Piotr Gazda
Koordynator SOR/IP dla Dzieci (cz. zachow.) – prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Koordynator SOR/IP dla Dzieci (cz. zabieg.) – lek. med. Piotr Gazda
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Izabela Niezabitowska

Kontakt:
Rejestracja: 91 425 31 41
Punkt Przyjęć Planowych: 91 425 05 63


SOR z Ogólną Izbą Przyjęć

Kierownik Oddziału: dr n. med. Grzegorz Jagielski
Pielęgniarka Oddziałowa: Renata Dąbrowska

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 32 91 lub 91 425 34 59
Rejestracja: 91 425 30 10
Izba Przyjęć: 91 425 33 63
Rejestracja: 91 425 32 50


Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz
Pielęgniarka Koordynująca: Joanna Kordowska

Kontakt:
Sekretariat Zakładu: 91 425 34 34
Pracownia rezonansu magnetycznego (MR) i tomografii komputerowej (TK): 91 425 34 26 lub 91 425 34 23
Pracownia ultrasonografii (USG): 91 425 34 25
Pracownie rentgenowskie (RTG): 91 425 34 23
Pracownia naczyniowa: 91 425 05 95
Pracownia Mammografii: 664 062 890


Zakład Medycyny Nuklearnej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bożena Birkenfeld
Pielęgniarka Koordynująca: Mirosława Słupecka

Kontakt:
Rejestracja: 91 425 34 44
Sekretariat Zakładu: 91 425 34 43


Zakład Patomorfologii

Kierujący Zakładem: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Urasińska

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 34 78
Przyjmowanie materiałów, wydawanie wyników: 91 425 34 81 lub 91 425 34 82


Wykaz Poradni dla Dorosłych


Onkologiczna Poradnia Genetyczna

Rejestracja: 91 425 04 72

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:00-18:00
wtorek-piątek: 08:00-15:00


Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek: 08:00-14:00
środa: 09:00-18:00


Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:00-15:00
wtorek: 08:00-15:00
środa: 08:00-18:00
czwartek: 08:00-15:00
piątek: 08:00-14:00


Poradnia Endokrynologiczna

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek-czwartek: 08:00-15:00
piątek: 08:00-14:30


Poradnia Gastroenterologiczna

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek-czwartek: 08:30-15:00
piątek: 08:30-14:30


Poradnia Ginekologiczna

Rejestracja: 91 425 04 90

Godziny przejęcia
poniedziałek-piątek: 08:00-14:00


Poradnia Geriatryczna

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek: 10:00-14:00
środa: 14:00-18:00
piątek: 10:00-14:00


Poradnia Hematologiczna

Rejestracja: 91 425 04 90

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:30-12:30
wtorek-czwarte: 08:30-15:00
piątek: 08:30-14:30


Poradnia Metaboliczna

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek:10:00 – 12:30
wtorek: 10:00 – 13:30
środka: 11:30 – 13:30, 14:00 – 18:00
czwartek: 08:00 – 11:30
piątek: 10:00 – 13:00


Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:30 – 13:00
wtorek: 08:30 – 12:30
środa: 8:00 – 18:00
czwartek: 08:30 – 13:00
piątek: 08:30 – 11:30


Poradnia Neurochirurgiczna

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek-piątek: 09:00-13:00


Poradnia Neurologiczna

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek: 09:00 – 13:00
wtorek: 08:00 – 14:00
środa: 08:00 – 18:00
czwartek: 09:00 – 12:00
piątek: 09:00 – 13:00


Poradnia Onkologiczna

Rejestracja: 91 425 04 90

Godziny przejęcia
poniedziałek: 09:00 – 15:00
wtorek: 09:00 – 15:00
środa: 08:30 – 18:00
czwartek: 08:00 – 11:00
piątek: 08:00 – 14:00


Poradnia Otolaryngologiczna

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek: 09:00 – 13:00
wtorek: 11:00 – 13:00
środa: 09:00 – 13:00
czwartek: 09:00 – 13:00
piątek: 10:00 – 13:00


Poradnia Ortopedyczno-Urazowa

Rejestracja: 91 425 04 90

Godziny przejęcia
poniedziałek: 09:00 – 15:00
wtorek: 09:00 – 15:00
środa: 09:00 – 15:00
czwartek:09:00 – 15:00
piątek:09:00 – 14:30


Poradnia Psychiatryczna w Szczecinie

Rejestracja: 91 351 11 50

Godziny przejęcia
poniedziałek: 07:30 – 15:35
wtorek: 07:30 – 20:00
środa: 07:30 – 20:00
czwartek: 07:30 – 15:35
piątek: 07:30 – 15:35


Poradnia Reumatologiczna

Rejestracja: 91 425 33 95

Godziny przejęcia
poniedziałek: 09:00 – 14:00
wtorek: 09:00 – 14:00
środa: 09:00 – 18:00
czwartek: 09:00 – 14:00
piątek: 09:00 – 14:00


Poradnia Transplantologiczna

Rejestracja: 91 425 04 90

Godziny przejęcia
poniedziałek: 11:00 – 15:00
wtorek: 09:00 – 13:00
środa: 13:00 – 18:00


Wykaz Poradni dla Dzieci i Młodzieży


Poradnia Chirurgiczna

Rejestracja: 91 425 34 08

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:00 – 15:00
wtorek:08:00 – 15:00
środa: 08:30 – 13:00 i 13:34:18:00
czwartek: 08:00 – 15:00
piątek: 08:00 – 15:00


Poradnia Chorób Metabolicznych

Rejestracja: 91 425 34 08

Godziny przejęcia
środa: 11:30 – 13:30 i 14:00-18:00
czwartek: 08:00 – 11:30
piątek: 12:00 – 13:00


Poradnia Diabetologiczna

Rejestracja: 91 425 34 08

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:00 – 15:00
wtorek:08:00 – 15:00
środa: 08:00 – 18:00
czwartek: 08:00 – 15:00
piątek: 08:00 – 14:30


Poradnia Endokrynologiczna

Rejestracja: 91 425 34 08

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:00 – 15:00
wtorek: 08:00 – 14:00
środa: 09:00 – 18:00
czwartek: 08:00 – 15:00
piątek: 08:00 – 10:30


Poradnia Gastroenterologiczna – budynek „ŚW.MIKOŁAJ”

Rejestracja: 91 425 31 65

Godziny przejęcia
poniedziałek: 10:00 – 14:30
wtorek: 10:00 – 14:30
środa: 12:15 – 18:00


Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej

Rejestracja: 91 425 34 08

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:00 – 15:00
wtorek: 10:30 – 14:30
środa: 08:00 – 13:00
czwartek: 11:00 – 13:00
piątek: 08:00 – 14:30


Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja: 91 425 34 08

Godziny przejęcia
wtorek: 08:00 – 14:00
środa: 08:00 – 18:00
czwartek: 08:00 – 14:00


Poradnia Neurochirurgiczna

Rejestracja: 91 425 34 08

Godziny przejęcia
poniedziałek: 09:00 – 13:00
wtorek: 09:00 – 13:00
środa: 09:00 – 13:00
czwartek: 09:00 – 13:00
piątek: 09:00 – 13:00


Poradnia Onkologii i Hematologii – budynek „ŚW.MIKOŁAJ”

Rejestracja: 91 425 31 65

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:15 – 14:30
wtorek: 08:15 – 14:15
środa: 08:15 – 12:15 i 14:00 – 18:00
czwartek: 08:15 – 14:15
piątek: 08:15 – 14:15


Poradnia Ortopedii Dziecięcej

Rejestracja: 91 425 34 08

Godziny przejęcia
poniedziałek: 08:00 – 15:00
wtorek: 08:00 – 15:00
środa: 08:00 – 15:00
czwartek: 09:00 – 13:00
piątek: 08:00 – 14:30


Poradnia Preluksacyjna

Rejestracja: 91 425 34 08

Godziny przejęcia
poniedziałek: 10:00 – 14:00
wtorek:10:00 – 14:00
środa: 10:00 – 18:00
piątek: 10:00 – 14:00