Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego

Adres: Sokołowskiego 11
Telefon: 91 442 72 00

 


Lista Oddziałów


Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Joanna Neumann-Borchert
Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Stanisław Bilski

Kontakt:
REJESTRACJA – tel. 91 44 27 245
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 47 17 545
GABINET LEKARSKI – tel. 91 47 17 552


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Krzysztof Nowicki
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dorota Nelke

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 47 17 586
ORDYNATOR – tel. 91 44 27 232
P.O. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ – tel. 91 813 96 92
GABINET LEKARSKI – tel. 91 47 17 588


Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji VII

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr hab. n. med. Janusz Wójcik
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Magdalena Kluczyńska

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 44 27 272
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 44 27 277
DYŻURKI PIELĘGNIAREK – tel. 91 44 27 229


Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VI

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Witold Brzeziński
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Helena Mączyńska

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 44 27 389
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 47 17 572


Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej V/h3>
Lekarz Kierujący Oddziałem: pdr n. med Dariusz Kozerawski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Zofia Cerzniewska

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. . 91 44 27 290
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 47 27 225


Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej VI

Lekarz Kierujący Oddziałem: pdr n. med. Dariusz Roszkowski
Pielęgniarz Oddziałowy: dr n. med. Adam Spoz

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 44 27 233
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 44 27 267
tel. 91 44 27 227
tel. 91 44 27 330
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 44 27 384


Oddział Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego – IV z Pododdziałem Kardiologii

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Benita Busz-Papież
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Joanna Dzióbek

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 44 27 221
tel. 91 44 27 444
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
tel. 91 44 27 247
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 44 27 283
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 44 27 222
tel. 91 44 27 360
tel. 91 44 27 295
tel. 91 44 27 246
tel. 91 44 27 254
LEKARZ DYŻURNY – (po godz. 15.00)
tel. 91 47 17 831
tel. 91 47 17 817
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 44 27 289
GABINET ZABIEGOWY – tel. 91 44 27 409
tel. 91 44 27 383


Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Iwona Witkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Świątek

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 44 27 242
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM – tel. 91 442 72 52
ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM – tel. 91 442 72 79
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 442 72 02
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 44 27 464
tel. 91 44 27 395
tel. 91 44 27 340


Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergologii III

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Dariusz Błoch
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Fidor

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 44 27 260
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM – tel. 91 44 27 253
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 44 27 321
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 44 27 256
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 44 27 214
tel. 91 44 27 262
tel. 91 44 27 294
tel. 91 74 17 524
TELEFON DOSTĘPNY DLA PACJENTÓW – tel. 91 44 27 344


Dział Fizjoterapii

Lekarz Kierujący Oddziałem: mgr Małgorzata Marjańska

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel.91 44 27 223

 

 


Lista Poradni Specjalistycznych


Poradnia Alergologiczna

Rejestracja:
tel. 91 471 75 24

Godziny przyjęć
poniedziałek od 13:00 do 18:00
wtorek od 9:00 do 13:00
środa od 13:00 do 14:00
czwartek od 9:00 do 13:00
piątek od 8:00 do 11:00


Poradnia Chirurgii Piersiowej

Rejestracja:
tel. 91 44 27 351


Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja:
tel. 91 44 27 351


Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rejestracja:
tel. 91 44 27 351


Poradnia Chorób Naczyń

Rejestracja:
tel. 91 44 27 351


Poradnia Gastroenterologiczna

Rejestracja:
tel. 91 44 27 351


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Rejestracja:
tel. 91 44 27 280

Godziny przyjęć
poniedziałek od 7:00 do 14:35
wtorek od 7:00 do 18:00
środa od 7:00 do 14:35
czwartek od 7:00 do 14:35
piatek od 7:00 do 14:35


Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja:
tel. 91 44 27 351 lub 91 44 27 352


Poradnia Transplantologiczna

Rejestracja:
tel. 91 44 27 351