Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Skłodowskiej-Curi

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Skłodowskiej-Curi

Adres: Arkońska 4
Telefon: 91 813 90 00

 


Lista Oddziałów


Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Rafał Ślósarek
Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Hawrus

Kontakt:
REJESTRACJA: 91 813 98 00
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: 91 813 98 62


Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruć

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Zenon Czajkowski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Edyta Czajka

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 96 90
ORDYNATOR – tel. 91 813 96 91
P.O. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ – tel. 91 813 96 92
LEKARZ DYŻURNY – tel. 91 813 96 94
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 96 95
Sala nr 416 – tel. 91 813 96 82
Sala nr 421 – tel. 91 813 96 81
Sala nr 428 – tel. 91 813 96 83


Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Naczyniowej

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Samir Zeair
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wioleta Kowalska

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 94 10
ORDYNATOR – tel. 91 813 94 11
ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU – tel. 91 813 94 17
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 94 12
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 813 94 15
tel. 91 813 94 25
tel. 91 813 94 30 – zespół transplantacyjny
DYŻURKI PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 94 13
tel. 91 813 94 23
tel. 91 813 94 24 – sala potransplantacyjna wątrobowa
GABINET ZABIEGOWY tel. 91 813 94 26
PRACOWNIA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ – tel. 91 813 94 90


Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii z Pododdziałem Endokrynologii

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Mariusz Pietrzak
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Krystyna Ewa Matusow

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 97 40
ORDYNATOR – tel. 91 813 97 41
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 97 42
LEKARZ DYŻURNY- tel. 91 813 97 57
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 97 45
tel. 91 813 97 55
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 9743
tel. 91 813 97 53


Oddział Chorób Wewnętrznych i Onkologii z Poradnią Onkologiczną oraz punktem podawania cytostatyków

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. dr hab. n. med. Violetta Sulżyc-Bielicka
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sandra Zembrzuska

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 91 97
ORDYNATOR – tel. 91 813 94 74
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 93 54
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 91 47
tel. 91 813 96 73
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 93 53
GABINET ZABIEGOWY – tel. 91 813 93 49
REJESTRACJA – tel. 91 813 91 48
PUNKT PODAWANIA CYTOSTATYKÓW – tel. 91 813 91 44
PAKIET ONKOLOGICZNY – tel. 91 813 94 70
CENTRUM KOMPETENCJI RAKA JELITA GRUBEGO – tel. 605 500 478


Oddział Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Majchrzak

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 94 56
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM – tel. 91 813 94 51
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 94 52
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 813 94 57 /58
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 94 54
GABINET ZABIEGOWY – tel. 91 813 94 21


Oddział Dermatologii i Alergologii

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Małgorzata Jeziora
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Mańka

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 92 50
P.O. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ – tel. 91 813 92 52
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 813 92 55
tel. 91 813 92 59
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 92 53
PRACOWNIA FOTOTERAPII – tel. 91 813 93 10
PRACOWNIA DERMATOLOGICZNA – tel. 91 813 92 54


Oddział Dziecięcy, Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Józef Rudnicki
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Mańka

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 92 20
ORDYNATOR – tel. 91 813 92 11
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA -tel. 91 813 92 12
PUNKT PRZYJĘĆ – tel. 91 813 92 01
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 813 92 16 / 92 17
DYŻURKA PIELĘGNIAREK tel. 91 813 92 14


Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Krzysztof Niedzielin
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewelina Rogalska

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 91 30
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM – tel. 91 813 91 31
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 91 32
GABINET LEKARSKI NR 8 – tel. 91 813 91 35
GABINET LEKARSKI NR 39 – tel. 91 813 91 36
LEKARZ DYŻURNY – GAB. NR 7 – tel. 91 813 91 37
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 91 33
tel. 91 813 97 39
PRACOWNIA USG – GAB. NR 37 – tel. 91 813 91 38
PRACOWNIA ENDOSKOPII – tel. 91 813 91 40


Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Małgorzata Łukjanowicz
Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Łukasz Wysocki

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 98 70
P.O. PIELĘGNIARZA ODDZIAŁOWEGO – tel. 91 813 98 02
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 98 05
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 98 03
GABINET ZABIEGOWY – tel. 91 813 98 06


Oddział Kardiologii I Kardiologii Inwazyjnej, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Robert Józwa
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Agnieszka Dyl

Kontakt:
SEKRETARIAT ODDZIAŁU – tel. 91 813 91 50
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM – tel. 91 813 91 60
P.O. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ – tel. 91 813 91 52
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 91 23 (II piętro)
tel. 91 813 91 53 (III piętro)
GABINETY LEKARSKIE tel. 91 813 91 17, 91 813 91 55, 91 813 91 15 (II piętro)
tel. 91 813 91 59, 91 813 91 13 (III piętro)

ODDZIAŁ INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO
SEKRETARIAT – tel. 91 813 91 10
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM – tel. 91 813 91 60
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 91 26
P.O. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ – tel. 91 813 91 12
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 91 25

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI, ELEKTROTERAPII, ELEKTROFIZJOLOGII
REJESTRACJA – tel. 91 813 91 58
KIEROWNIK – tel. 91 813 91 58
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA – tel. 91 813 91 56

PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA ODDZIAŁU KARDIOLOGII I KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
REJESTRACJA – tel. 91 813 91 62
KIEROWNIK -tel. 91 813 91 14
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA – tel. 91 813 91 62
PRACOWNIA UKG – tel. 91 813 91 14
PRACOWNIA HOLTERA I PRÓB WYSIŁKOWYCH – tel. 91 813 93 56

PUNKT PRZYJĘĆ ODDZIAŁU KARDIOLOGII I KARDIOLOGII INWAZYJNEJ / SOR KARDIOLOGICZNY (BUD. D)
REJESTRACJA 0 tel. 91 813 91 00 (tel. czynny od 7.00 do 14.30)
PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA – tel. 91 813 92 77
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 95 95
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 95 93


Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacja Dializ

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr hab. n. med. Marek Myślak
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Wardziak

Kontakt:
ODDZIAŁ NEFROLOGII I TRANSPLANTACJI NEREK
SEKRETARIAT – tel. 91 813 96 11
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 96 12
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 813 96 15
tel. 91 813 96 17
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 96 13

STACJA DIALIZ
SEKRETARIAT – tel. 91 813 96 01
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 96 02
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 96 05
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 96 03
KOORDYNATOR DS. TRANSPLANTACJI- tel. 605 500 175


Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Maria Głowacka

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 97 70
ORDYNATOR – tel. 91 813 97 71
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 97 72
GABINET LEKARZA DYŻURNEGO – tel. 91 813 97 76
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 97 75
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 97 73
GABINET ZABIEGOWY – tel. 91 813 97 77
SALA INTENSYWNEGO NADZORU – tel. 91 813 97 78


Oddział Neurologii, Oddział Udarowy

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Małgorzata Niekrasz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Anna Ciećko

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 92 85
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM – tel. 91 813 92 81
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 92 82
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 92 87
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 92 83
PRACOWNIA EEG – tel. 91813 92 88
PRACOWNIA EMG – tel. 91 813 92 85


Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych

Lekarz Kierujący Oddziałem: prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. o zdr. Beata Sacharczuk-Zając

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 94 41
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 94 42
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 813 94 46
tel. 91 813 91 45
tel. 91 813 94 55
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 94 43 (1. piętro)
tel. 91 813 94 53 (2. piętro)
GABINETY ZABIEGOWE – tel. 91 813 93 30 (1. piętro)
tel. 91 813 94 45 (2. piętro)


Oddział Okulistyki

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Dariusz Łąk
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Tabisz

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 92 40
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM -tel. 91 813 92 41
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 92 42
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 92 45


Oddział Otolaryngologii z Pododdziałem Otolaryngologii dla Dzieci

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. Grzegorz Jamro
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. Anna Skibicka

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 94 60
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM – tel. 91 813 94 61
P.O. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ – tel. 91 813 94 62
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 94 65
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 94 63
PRACOWNIA AUDIOMETRYCZNA – BUD. „E” – POK. 15 – tel. 91 813 93 82
PRACOWNIA OTONEUROLOGICZNA – BUD. „E” – POK. 14 – tel. 91 813 93 81


Oddział Reumatologii, Oddział Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Maria Magdalena Herczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Renata Stasiak

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 91 70
LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM – tel. 91 813 91 71
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 91 72
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 91 73
GABINET LEKARSKI – tel. 91 813 91 75
tel. 91 813 91 76
KOORDYNATOR FIZJOTERAPEUTÓW – tel. 91 813 91 81
FIZYKOTERAPIA – tel. 91 813 91 84
POKÓJ SOCJALNY REHABILITANTÓW – tel. 91 813 91 83
GABINET MASAŻU – tel. 91 813 91 85


Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej

Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Jerzy Świtała
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Szczerba

Kontakt:
SEKRETARIAT – tel. 91 813 96 20
ORDYNATOR – tel. 91 813 96 21
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA – tel. 91 813 96 22
GABINETY LEKARSKIE – tel. 91 813 96 25
tel. 91 813 96 24
DYŻURKA PIELĘGNIAREK – tel. 91 813 96 23


Lista Poradni Specjalistycznych


Poradnia Chirurgiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 91 95


Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Rejestracja:
tel. 91 813 91 95 lub 91 813 94 03


Poradnia Chirurgii Wątroby, Trzustki i Dróg Żółciowych

Rejestracja:
tel. 91 813 91 95 lub 91 813 94 03


Poradnia Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości

Rejestracja:
tel. 91 813 93 77


Poradnia Chorób Odzwierzęcych, Pasożytniczych i Profilaktyki Wścieklizny

Rejestracja:
tel. 91 813 94 40


Poradnia Chorób Zakaźnych i Chorób Tropikalnych

Rejestracja:
tel. 91 813 93 41


Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci

Rejestracja:
tel. 91 813 92 08


Poradnia Dermatologiczna z Pracownią Dermatochirurgii

Rejestracja:
tel. 91 813 92 56
Gabinet lekarski
tel. 91 813 93 58


Poradnia Diabetologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 93 77


Poradnia Endokrynologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 93 70 lub 91 813 93 71


Poradnia Gastroenterologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 93 77 lub 91 813 91 41
Pracownia endoskopii
tel. 91 813 91 40


Poradnia Geriatryczna

Rejestracja:
tel. 605 619 600


Poradnia Hematologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 96 60

Godziny Otwarcia:
poniedziałek: 07:30 – 14:00
wtorek: 12:00 – 18:00
środa: 07:30 – 14:00
czwartek: 07:30 – 14:00
piątek: 07:30 – 14:00


Poradnia Hepatologiczna Konsultacyjna

Rejestracja:
tel. 91 813 91 95 lub 91 813 94 03


Poradnia Hipertensjologiczna (nadciśnienia tętniczego)

Rejestracja:
tel. 91 813 93 30 lub 91 813 93 33


Poradnia Kardiologiczna, Zaburzeń Rytmu i Kontroli Stymulatorów Serca

Rejestracja:
tel. 91 813 93 30 lub 91 813 93 33


Poradnia Logopedyczna

Rejestracja:
tel. 91 813 93 63


Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych

Rejestracja:
tel. 91 813 93 42


Poradnia Nefrologiczna

Rejestracja:
tel: 91 813 96 06


Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci

Rejestracja:
tel. 91 813 92 08


Poradnia Neurochirurgiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 91 95 lub 91 813 94 03


Poradnia Neurologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 93 95


Poradnia Okulistyczna

Rejestracja:
tel. 91 813 93 85


Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków

Rejestracja:
tel. 91 813 91 48
Cytostatyki
tel. 91 813 91 44
Gabinety lekarskie
tel. 91 813 91 46


Poradnia Otolaryngologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 93 85


Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego

Rejestracja:
tel. 91 813 93 95


Poradnia Reumatologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 91 95 lub 91 813 94 03


Poradnia Urologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 96 07


Poradnia Transplantologiczna Nefrologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 96 04


Poradnia Transplantologiczna Hepatologiczna

Rejestracja:
tel. 91 813 91 74