Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2

Adres: Al. Powstańców Wielkopolskich 72
Telefon: 91 466 10 00

 

 


Lista Klinik


Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii

Kierownik Banku Krwi: dr Danuta Bobrowska-Snarska

Kontakt:
Bank Krwi – 91 425 33 89
Pracownia Serologii Grup Krwi – 91 425 33 90(1)


Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych

Kierujący Centrum: prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski
p.o. Pielęgniarki oddziałowej: Imgr piel. Anna Kurek

Kontakt:
Sekretariat Centrum – 91 466 11 56, w dni powszednie do godz. 15.00
Sekretariat – tel. 91 466 11 56
Gabinety lekarskie:
tel. 91 466 14 18
tel. 91 466 11 66
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 14 16
Dyżurka pielęgniarek – tel. 91 466 11 62


Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt

Lekarz Kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz
Pielęgniarka Koordynująca: mmgr piel. Ewa Romanowska

Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 13 32
Gabinet lekarza kierującego Kliniką – tel. 91 466 13 45
Gabinet lekarski – tel. 91 466 13 41
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 13 35
Dyżurka pielęgniarek – tel. 91 466 13 35


Klinika Kardiochirurgii

Kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Jerzy Pacholewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Elżbieta Górka

Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 13 91
Gabinet lekarza kierującego Kliniką – tel. 91 466 13 92
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 14 33
Pielęgniarka bloku operacyjnego – tel. 91 466 14 22
Gabinet lekarski – tel. 91 466 14 32 lub 91 466 14 35
Dyżurka pielęgniarek – tel. 91 466 14 31


Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Grażyna Chmielewska-Kędziorek

Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 13 78
Gabinety lekarskie:
tel. 91 466 13 82
tel. 91 466 13 84
tel. 91 466 13 85
tel. 91 466 13 98 (Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego)
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 13 97
Dyżurka pielęgniarek:
tel. 91 466 13 81
tel. 91 466 13 64
tel. 91 466 13 96 (Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego)


Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Pielęgniarka Oddziałowa: lic. piel. Aneta Marcinkowska

Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 11 97
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 12 00
Dyżurka pielęgniarek, odcinek męski – tel. 91 466 12 04
Dyżurka pielęgniarek, odcinek żeński – tel. 91 466 12 80
Gabinet USG – tel. 91 466 12 10
Gabinet EKG – tel. 91 466 12 11


I Klinika Okulistyki

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska
Pielęgniarka Oddziałowa: dr n. zdr. Aleksandra Grabowicz

Kontakt:
Rejestracja:
tel. 91 466 12 78
tel. 91 466 12 98
tel. 91 466 12 76
Sekretariat – tel. 91 48 38 600
Gabinet lekarski (rezydenci) – tel. 91 48 38 624
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 12 96
Dyżurka pielęgniarek – tel. 91 466 12 96
Pracownia Laserowa I Klniki Okulistyki – tel. 91 466 12 82
Pracownia Laserowa I Klniki Okulistyki (gabinet lekarski) – tel. 91 466 11 22
Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Perymetrii – tel. 91 466 13 01, 91 466 13 04
Pracownia AMD – tel. 91 48 38 618


II Klinika Okulistyki

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med., FEBO Wojciech Lubiński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Izabela Sambor
Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 12 93
Rejestracja – tel. 91 466 12 78
Pielęgniarka oddziałowa oddziału dla dorosłych – tel. 91 466 13 08
Dyżurka pielęgniarek oddziału dla dorosłych – tel. 91 466 13 09
Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Okulistyki Dziecięcej – tel. 91 466 13 02
Dyżurka pielęgniarek Oddziału Okulistyki Dziecięcej – tel. 91 466 12 83
Blok operacyjny II Kliniki Okulistyki – tel. 91 466 13 14
Gabinet lekarski p. 302 – tel. 91 466 13 16
Gabinet lekarski p. 41 – tel. 91 466 12 87


Klinika Patologii Noworodka

Kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Beata Łoniewska
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Anna Romańska

Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 11 15
Gabinet lekarza kierującego Kliniką – tel. 91 466 13 75
Gabinet lekarski – tel. 91 466 13 67
Gabinet pielęgniarki oddziałowej – tel. 91 466 13 66
Dyżurka pielęgniarek – tel. 91 466 13 69
Poradnia Patologii Noworodka – tel. 91 466 13 71 lub 91 466 13 69


Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski
Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Ewa Kubiak,

Kontakt:
Sekretariat:
tel. 91 466 11 28
tel. 91 466 11 29
Gabinet zastępcy lekarza kierującego Kliniką – tel. 91 48 38 607
Gabinet lekarski specjalistów – tel. 91 48 38 609
Gabinet lekarski rezydentów – tel. 91 466 11 36
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 11 31
Dyżurka pielęgniarek – tel. 91 466 11 33


Klinika Położnictwa i Ginekologii

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé
Położna Oddziałowa: mgr poł. Kamila Pietrzak

Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 13 51
Lekarz kierujący – tel. 91 466 14 66
Zastępca lekarza kierującego – tel. 91 466 11 18
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 14 45
Dyżurka pielęgniarek:
tel. 91 466 13 53 – oddział położniczy
tel. 91 466 13 54 – oddział patologii ciąży
tel. 91 466 13 74 – oddział ginekologiczno-położniczy
Gabinet lekarski – tel. 91 466 13 73


Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr piel. Teresa Chrost

Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 11 01
Lekarz kierujący – tel. 91 466 11 02
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 11 04
Dyżurka pielęgniarek – tel. 91 466 11 05
Gabinet lekarski- tel. 91 466 11 03
Blok operacyjny – tel. 91 466 11 06
Gabinet litotrypsji – tel. 91 466 11 09


Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Marta Mazur

Kontakt:
Sekretariat: – tel. 91 466 11 44
Pielęgniarka oddziałowa – bud. F – tel. 91 466 11 47
Dyżurka pielęgniarek – bud. F – tel. 91 466 11 51
Gabinet lekarski – bud. F – tel. 91 466 11 46
Pielęgniarka koordynująca – bud. W – tel. 91 466 11 14
Dyżurka pielęgniarek – bud. W – tel. 91 466 14 29
Gabinet lekarski – bud. W – tel. 91 466 14 2


Lista Oddziałów


Oddział Onkologii Klinicznej

Kierujący Oddziałem: prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Agnieszka Bystrowska

Kontakt:
Rejestracja oddziału – tel. 91 466 10 98
Pielęgniarka koordynująca – tel. 91 466 13 37
Dyżurka pielęgniarek – tel. 91 466 10 97
Gabinet lekarski – tel. 91 466 13 38


Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii

Kierujący Oddziałem: lek. Joanna Nowak
Pielęgniarka oddziałowa: mgr piel. Anna Ogonowska

Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 14 55
Pielęgniarka koordynująca – tel. 91 466 14 11
Dyżurka pielęgniarek – tel. 91 466 14 52
Gabinet lekarski – tel. 91 466 14 44


Lista Ośrodków


Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej

Kierujący Ośrodkiem ddr n. zdr. Anna Mikołajczyk-Kocięcka

Kontakt:
Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej – yel. 91 466 10 67

Godziny pracy:
poniedziałek 08:00 – 15:30
wtorek 08:00 – 15:30
środa 08:00 – 15:30
czwartek 08:00 – 15:30
piątek 08:00 – 15:30


Ośrodek Dializ

Pielęgniarka Oddziałowa:mgr piel. Maria Piątak

Kontakt:
Sekretariat – tel. 91 466 12 23
Sekretariat Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – tel. 91 466 11 96
Sala dializ – tel. 91 466 12 24
Pielęgniarka oddziałowa – tel. 91 466 12 23


Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej

Kierujący Kliniką: prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wiesława Paczóska
Pielęgniarka Koordynująca – Oddz. Pediatrii i Gastr. Dziecięcej: mgr Małgorzata Anuszkiewicz
Pielęgniarka Koordynująca – Oddz. Hematologii Dziecięcej: Anna Wróblewska

Kontakt:
Sekretariat Kliniki: 91 425 31 39
Dyżurki pielęgniarek: 91 425 31 37, 91 425 3143 lub 91 425 31 61


Izba Przyjęć


Izba Przyjęć Chirurgiczna

Kierujący Kliniką: dr n. med. Sebastian Grzeszewski
Pielęgniarka Oddziałowa: piel. Bożena Rasińska

Kontakt:
Izba Przyjęć Chirurgiczna – tel. 91 466 10 92 – czynny całą dobę
Pielęgniarka Izby Przyjęć Chirurgicznej – tel. 91 466 10 91


Izba Przyjęć Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii

Przyjmowanie materiałów:
poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00

Kontakt:
Sekretariat: 91 425 34 72


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Grażyna Chmielewska-Kędziorek

Kontakt:
Izba Przyjęć klinik Kardiologii i Kardiochirurgii – tel. 91 466 14 00 – czynny całą dobę
Pielęgniarka Izby Przyjęć klinik Kardiologii i Kardiochirurgii -tel. 91 466 14 00


Izba Przyjęć Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Kontakt:
Tel. 91-466-12-07


Izba Przyjęć klinik okulistycznych

Kierujący Oddziałem: dr n. zdr. piel. Aleksandra Grabowicz
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa: dlic. piel. Aleksandra Krasoń

Kontakt:
Izba Przyjęć – przypadki nagłe, nie dotyczy przyjęć planowych (gab. 17) – tel. 91 466 12 75 – czynny całą dobę
Izba Przyjęć I Kliniki Okulistyki – przyjęcia planowe (dyżurka na oddziale, piętro I) – tel. 91 466 12 96
Izba Przyjęć II Kliniki Okulistyki (w tym Oddziału Okulistyki Dziecięcej) – tel. 91 466 12 79
I Klinika Okulistyki – tel. 91 466 11 19
II Klinika Okulistyki – tel. 91 466 12 78
Pielęgniarka koordynująca Izby Przyjęć, poradni i Pracowni Laserowej I Kliniki Okulistyki – tel. 91 466 12 98
Pielęgniarka koordynująca Izby Przyjęć, poradni i Pracowni Laserowej II Kliniki Okulistyki – tel. 91 466 12 79


Izba Przyjęć Położniczo – Ginekologiczna

Lekarz Koordynujący Pracownią: dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa:

Kontakt:
Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna
Tel: 91 466 13 56, 91 466 13 57 (tel. również do gabinetów lekarskich)

Telefoniczne umówienie terminu przyjęcia do:
Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt – tel. 91 466 13 32 (sekretariat Kliniki)
Kliniki Położnictwa i Ginekologii – tel. 91 466 13 73 (gabinet lekarski Kliniki)
Umawianie przyjęcia do zabiegów w Pracowni Kolposkopowej – tel. 91 466 13 56 (w godz.13.00-15.00)


Wykaz Poradni w Przychodni Klinicznej


Poradnia Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Rejestracja:
tel. 91 466 13 22 lub 91 466 13 31

poniedziałki, w godz. 8.00-17.00
wtorki-piątki, w godz. 8.00-14.30

Godziny przejęcia
poniedziałek 09:30 – 14:30
wtorek 09:30 – 14:30
czwartek 09:30 – 12.30 – Poradnia Chirurgicznego Leczenia Otyłości
piątek 09:30 – 14:30


Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Rejestracja:
Rejestracja telefoniczna:
tel. 91 466 13 22 lub 91 466 13 31

poniedziałki, w godz. 8.00-17.00
wtorki-piątki, w godz. 8.00-14.30

Godziny przejęcia
poniedziałek 14:00 – 18:00
wtorek 09:30 – 14:00
środa 09:30 – 14:00
piątek 09:30 – 14:00


Poradnia Chorób Naczyń

Rejestracja:
tel. 91 466 13 22 lub 91 466 13 31

poniedziałki, w godz. 8.00-17.00
wtorki-piątki, w godz. 8.00-14.30

Godziny przejęcia

poniedziałek 09:00 – 18:00
wtorek 09:00 – 15:00
środa 09:00 – 15:00
czwartek 09:00 – 15:00
piątek 09:00 – 15:00


Poradnia Diabetologiczna

Rejestracja:
tel. 91 466 13 22 lub 91 466 13 31

poniedziałki, w godz. 8.00-17.00
wtorki-piątki, w godz. 8.00-14.30

Godziny przejęcia
poniedziałek 11:00 – 18:00
wtorek 08:00 – 13:00
środa 08:00 – 11:00
czwartek 08:00 – 13:00
piątek 08:00 – 13:00


Poradnia Endokrynologii

Rejestracja:
tel. 91 466 12 52

poniedziałki-piątki, w godz. 8.00-14.30

Godziny przejęcia
poniedziałek 08:00 – 14:30
wtorek 08:00 – 14:30
środa 08:00 – 14:30
czwartek 08:00 – 14:30
piątek 08:00 – 14:30


Poradnia Medycyny Pracy

Rejestracja:
Do poradni nie obowiązuje rejestracja. Można udać się w godzinach wydawania skierowań na badania.

Godziny przejęcia
poniedziałek: 10:00-11:30
środa: 10:00-11:30
piątek: 11:00-14:30


PPoradnia Neurologiczna

Rejestracja:
tel. 91 466 13 22 lub 91 466 13 31

poniedziałki, w godz. 8.00-17.00
wtorki-piątki, w godz. 8.00-14.30

Godziny przejęcia
poniedziałek 09:00 – 18:00
wtorek 09:00 – 13:00
środa 09:00 – 13:00
czwartek 09:00 – 14:00
piątek 09:00 – 14:00


Poradnia Urologiczna

Rejestracja:
poniedziałek 9.00-14.00
tel. 91 466 13 60
poniedziałek 14.00-17.00
tel. 91 466 13 22
wtorek-piątek 9.00-14.00
tel. 91 466 13 60

Godziny przejęcia
poniedziałek 09:00 – 17:00
wtorek 09:00 – 14:00
środa 09:00 – 14:00
czwartek 09:00 – 14:00
piątek 09:00 – 14:00


Poradnia Okulistyczna

Rejestracja:
Poradnia Okulistyczna II oddziału Okulistyki – 91 466 12 76

Godziny przejęcia
poniedziałek 08:00 – 15:30
wtorek 08:00 – 18:00
środa 08:00 – 15:30
czwartek 08:00 – 15:30
piątek 08:00 – 15:30


oradnia Okulistyczna dla Wcześniaków

Rejestracja:
tel. 91 48 38 638

od poniedziałku do piątku, w godz. 12.30-14.00

Godziny przejęcia
poniedziałek 09:00 – 12:00
wtorek 09:00 – 12:00


Poradnia Okulistyczna Dziecięca i Strabologiczna

Rejestracja:
tel. 91 466 12 73

poniedziałek 07.30 – 8.00 i 14.00 – 14.30
wtorek 07.30 – 8.00 i 14.00 – 14.30
czwartek 07.30 – 8.00 i 14.00 – 14.30
piątek 07.30 – 8.00 i 14.00 – 14.30

Godziny przejęcia
poniedziałek 08:30 – 14:00
wtorek 08:30 – 14:00
środa 08:30 – 14:00
czwartek 08:30 – 14:00
piątek 08:30 – 14:00


Poradnia Badań Prenatalnych

Rejestracja:
91 466 15 65

Godziny przejęcia
poniedziałek 08:00 – 18:00
wtorek 08:00 – 18:00
środa 08:00 – 18:00
czwartek 08:00 – 18:00
piątek 08:00 – 18:00


Poradnia Ginekologiczna

Rejestracja:
91 466 13 58

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00

Godziny przejęcia
poniedziałek 08:00 – 17:30
wtorek 08:00 – 14:00
środa 08:00 – 14:00
czwartek 08:00 – 14:00
piątek 08:00 – 14:00


Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Rejestracja:
91 466 13 58

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00

Godziny przejęcia
poniedziałek 08:00 – 17:30
wtorek 08:00 – 14:00
środa 08:00 – 14:00
czwartek 08:00 – 14:00
piątek 08:00 – 14:00


Poradnia Patologii Ciąży i Chorób Kobiecych

Godziny przejęcia

poniedziałek 07:30 – 15:00
wtorek 07:30 – 18:00
środa 07:30 – 15:00
czwartek 07:30 – 15:00
piątek 07:30 – 15:00


Poradnia Alergologiczna

Rejestracja:
91 466 16 46

poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-14.00

Godziny przejęcia
poniedziałek 07:30 – 15:00
wtorek 07:30 – 18:00
środa 07:30 – 15:00
czwartek 07:30 – 15:00
piątek 07:30 – 15:00


Poradnia Kardiochirurgiczna

Rejestracja:
91 466 14 71

Godziny przejęcia
poniedziałek 09:00 – 18:00
wtorek 09:00 – 13:00
środa 09:00 – 13:00
czwartek 09:00- 13:00
piątek 09:00 – 13:00


Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja:
91 466 12 44

Godziny przejęcia
poniedziałek 08:00 – 15:00
wtorek 08:00 – 18:00
środa 08:00 – 15:00
czwartek 08:00 – 15:00
piątek 08:00 – 15:00


Poradnia Nefrologii

Rejestracja:
91 466 12 21

Godziny przejęcia
poniedziałek 07:30 – 18:00
wtorek 07:30 – 15:00
środa 07:30- 15:00
czwartek 07:30- 15:00
piątek 07:30 – 15:00


Poradnia Patologii Noworodka

Rejestracja:
91 466 13 71

od wtorku do piątku, godz. 10.30-13.30.

Godziny przejęcia
poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 08:30 – 13:00
czwartek 11:00 – 17:00
piątek 09:00 – 13:00


Poradnia Onkologiczna z Punktem Podawania Cytostatyków

Rejestracja:
91 466 10 98

Godziny przejęcia
poniedziałek 08:30 – 13:30
wtorek 08:30 – 15:00
środa 08:30 – 15:00
czwartek 08:00 – 09:30
piątek 12:00 – 13:00


Poradnia Genetyczna

Rejestracja:
91 466 11 87

poniedziałek-środa, w godz. 10.00-14.00

Godziny przejęcia
poniedziałek 08:30 – 15:00
wtorek 10:00 – 15:00
środa 08:00 – 14:00