Koniec prac nad uporządkowaniem zabytkowego głazu przy Skórczej Górze

Koniec prac nad uporządkowaniem zabytkowego głazu przy Skórczej Górze

Przy szczecińskiej Skórczej Górze, w okolicy Zdrojów, zostały zakończone prace porządkowe wokół pamiątkowego głazu. Kamień ten znajduje się blisko schodów, które niegdyś służyły jako droga do restauracji „Finkenwalder Höhe” oraz wieży widokowej Baresela. Te schody rozciągają się ze strony Polany Słonecznej. W 1904 roku ukończono budowę wspomnianej wieży, której fundatorem był Johannes Baresel – długoletni urzędnik gminy, aktywista oraz były mieszkaniec Zdrojów. W przeszłości wziął także udział w wojnie francusko-pruskiej z 1870 roku.

Zakończenie prac dotyczących odsłonięcia pomnika poświęconego konsulowi generalnemu Szwecji i Norwegii, Fritzowi Ludwigowi Peterowi Iversowi (1826-1900), miało miejsce niedaleko dawnej restauracji na Skórczej Górze w Zdrojach. Prace te odbywały się za zgodą Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie oraz Lasów Miejskich Szczecina. Jako rezultat działań zebrano cztery worki o pojemności 120 litrów każdy, pełne butelek i innych odpadów zgromadzonych w pobliżu pomnika. Nadkomisarz dr Marek Łuczak – policjant i historyk, który nadzorował prace, poinformował również o zidentyfikowaniu miejsca, gdzie pierwotnie znajdował się drugi pomnik. Niemniej jednak, jego odkrycie wymagać będzie jeszcze jednego dnia prac.