Zmiany w opłatach za wyżywienie w szczecińskich żłobkach budzą kontrowersje

Zmiany w opłatach za wyżywienie w szczecińskich żłobkach budzą kontrowersje

Od 20 czerwca 2023 roku, procedura dotycząca obniżenia opłat za wyżywienie dzieci w szczecińskich żłobkach uległa zmianie. Wprowadzona przez Radę Miasta Szczecin nowa uchwała mówi o tym, że tylko w sytuacji, gdy rodzic poinformuje o nieobecności dziecka do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zaplanowane niepojawienie się malucha w placówce, ma prawo ubiegać się o obniżenie kosztu posiłków. Jest to część większych zmian dotyczących organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin.

Kwestię tę poruszył Dariusz Matecki, radny miasta Szczecin, który zwrócił uwagę na fakt, że nieprzewidziane nieobecności są często spowodowane nagłym zachorowaniem dziecka, którego objawy najczęściej pojawiają się rano tego samego dnia. To przekłada się na sytuację, gdzie rodzice są zmuszeni płacić za posiłki, których ich pociecha nie skorzysta. Obawa radnego została wyrażona w interpelacji skierowanej do prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka.

Dodatkową komplikację stanowi kwestia poniedziałkowych absencji – aktualne przepisy wymagałyby od rodzica zgłoszenia takiej nieobecności już w piątek. Jak podkreśla Matecki, przewodniczący Suwerennej Polski na Pomorzu Zachodnim, jest to sytuacja kuriozalna i nie do przewidzenia. Zwraca uwagę na fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym są szczególnie narażone na częste zachorowania, co sprawia, że rodzice często muszą ponosić koszty wyżywienia mimo nieobecności swojego dziecka. Dodatkowo, zdaniem radnego, warto przypomnieć, że pełna opłata za pobyt dziecka w żłobku jest naliczana niezależnie od ilości dni nieobecności.