Zmiany w zabudowie i planie zagospodarowania przy ul. Parkowej

Zmiany w zabudowie i planie zagospodarowania przy ul. Parkowej

W najbliższym czasie planowane są istotne zmiany w zabudowie wzdłuż ulicy Parkowej, gdzie obecnie znajdują się wolnostojące pawilony handlowe. W zamierzeniu ma powstać nowa śródmiejska zabudowa obrzeżna z usługami na parterach, oraz atrakcyjne wnętrze jednego z kwartałów, które będzie wyposażone w ogólnodostępny park kieszonkowy o powierzchni około 2300 m2 (0,23 ha).

Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta, zapowiada, że obszar ograniczony ulicami Parkową, Dubois, Radogoską i Szarotki zostanie uporządkowany i zagospodarowany na przestrzeń relaksu oraz aktywności rekreacyjnej mieszkańców. Obecnie niezagospodarowany teren „zielony” wewnątrz tego kwartału wymaga bowiem aranżacji.

W niedługim czasie ma zostać przedstawiony nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nazwie „Drzetowo-Grabowo-Parkowa”. Głównym celem tego planu jest odtworzenie charakteru śródmiejskiego dla obszaru kwartału Parkowa-Dubois-Radogoska-Szarotki, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów krajobrazowych. Wprowadzenie tego planu przyczyni się do znaczących zmian w przestrzeni miejskiej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.