Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na czas wakacji

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na czas wakacji

Ze względu na zbliżający się okres letnich wakacji i urlopów, nastąpią zmiany w organizacji komunikacji miejskiej, zarówno tramwajowej, jak i autobusowej.

W przypadku komunikacji tramwajowej, od 26 czerwca 2023 roku zostanie wprowadzony letni rozkład jazdy na liniach nr 2, 7, 8 i 10. Dotyczyć to będzie dni roboczych.

W odniesieniu do komunikacji autobusowej, od 26 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku, obowiązywać będą następujące zmiany:

Na liniach 53, 60, 67, 80, 111, 222, 223, 227 i 904 zostanie wprowadzony rozkład jazdy dostosowany do okresu przerwy szkolnej. Linia nr 61 będzie funkcjonować według letniego rozkładu jazdy w dni robocze, bez zmiany częstotliwości kursów. W przypadku linii nr 66, również w dni robocze, zastosowany zostanie letni rozkład jazdy z docelowym punktem końcowym „Podjuchy Dworzec” (bez przedłużenia do pętli „Klucz”).

Linia autobusowa nr 86 będzie kursować zgodnie z letnim rozkładem jazdy w dni robocze, z częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu, natomiast pozostałe kursy odbędą się bez zmian. Linia nr 103 również wprowadzi letni rozkład jazdy w dni powszednie (bez podjazdów do filii SP8 w Policach) i nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w częstotliwości kursów.

Kursowanie linii autobusowych nr 98, 109, 110 i 908 zostanie zawieszone na czas trwania okresu letnich wakacji i urlopów.