Petycja o ochronę Parku Leśnego Mścięcino i zmianę przebiegu planowanej arterii

Petycja o ochronę Parku Leśnego Mścięcino i zmianę przebiegu planowanej arterii

Władze Polic i Szczecina otrzymały petycję dotyczącą proponowanej modyfikacji przebiegu projektowanej arterii w celu ochrony Parku Leśnego Mścięcino. Prezydent Szczecina również dołączył się do debaty na ten temat. Autorzy petycji domagają się porzucenia pomysłu budowy drogi tzw. wariantem białym, który przewiduje jej przebieg przez teren parku. Argumentacja, że „łatwiej wyciąć las niż prowadzić wywłaszczenia na gruntach rolnych”, nie jest dla nich przekonująca. W ich opinii, w tej istotnej kwestii nie chodzi o ułatwienie pracy urzędnikom, ale o dobro mieszkańców, ochronę środowiska naturalnego oraz dbałość o komfort życia osób, które zainwestowały swoje oszczędności i zaciągnęły duże kredyty bankowe na budowę domów.

Twórcy petycji uważają, że należy rozważyć tzw. wariant niebieski przebiegu trasy, który był omawiany podczas konsultacji społecznych. Wariant ten zakłada ominiecie Przęsocina od zachodu, początek trasy od ulicy Szczecińskiej przy wjeździe do Przęsocina, a następnie dwujezdniową drogę prowadzącą w rejonie Siedlic i kończącą się na Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Argumentacja autorów petycji opiera się na przekonaniu, że ruch ciężarówek docierających do zakładów Grupy Azoty zostanie przeniesiony na obwodnice Szczecina i Polic. Uważają oni, że straszenie wzrostem ruchu pojazdów ciężarowych, generowanym przez fabryki powstające nad Odrą na terenach aglomeracji szczecińskiej, jest nieuzasadnione. Inwestorzy nie inwestują dużych sum pieniędzy w zakup terenów z dostępem do rzeki i toru wodnego Szczecin – Świnoujście tylko po to, aby korzystać z dróg lądowych. Autorzy petycji twierdzą również, że jeśli gmina zdecyduje się na budowę drogi przez park Mścięcino, zachęci to kierowców ciężarówek do tego, aby przejeżdżali przez jej tereny.

Wariant drogi preferowany przez większość mieszkańców gminy Police, który zakłada jej przebieg od Odry mniej więcej wzdłuż granic administracyjnych Szczecina i Polic, przecinający ul. Szosę Polską i prowadzący dalej w kierunku obwodnicy głównej, nie jest żadną fanaberią. Wynika on z racjonalnych przesłanek, takich jak kierowanie ruchu samochodowego ze Stołczyna i Skolwina na obwodnicę główną, z dala od terenów Gminy Police. Droga ta przebiegałaby w znacznym stopniu przez niezalesione obszary oraz pola. Jest to duży atut i jednocześnie najszybsze połączenie z obwodnicą.