Zmiana zarządcy kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie

Zmiana zarządcy kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie

Na alei Wojska Polskiego w Szczecinie nastąpiła istotna zmiana dotycząca zarządu nad miejscowymi kortami tenisowymi. Od teraz jedynym dzierżawcą tego sportowego obiektu będzie Szczeciński Klub Tenisowy. Poprzednio, zarząd nad tym terenem dzieliło między sobą kilka różnych podmiotów.

Szczeciński Klub Tenisowy wyróżnił się spośród pozostałych podmiotów, spełniając wszystkie kryteria postawione przez organizatorów przetargu. W efekcie, klub zyskał wyłączność na zarządzanie obiektem sportowym, co daje mu szereg nowych obowiązków.

W ramach umowy dzierżawnej, klub nie tylko będzie odpowiedzialny za opłacanie czynszu i bieżących rachunków, ale również za przeprowadzanie niezbędnych remontów. Ponadto, będzie musiał udostępnić korty uczniowskim klubom sportowym na ich potrzeby.

Nowo zawarta umowa między Szczecińskim Klubem Tenisowym a miastem ma obowiązywać aż do roku 2033.