Zatrzymanie tramwajowego ruchu w Szczecinie z powodu awarii torowiska spowodowanej wysoką temperaturą

Zatrzymanie tramwajowego ruchu w Szczecinie z powodu awarii torowiska spowodowanej wysoką temperaturą

Awaria na szczecińskim torowisku tramwajowym, wywołana skutkami wysokiej temperatury, odczuwalnej na poziomie 27 stopni Celsjusza, doprowadziła do tymczasowego unieruchomienia komunikacji miejskiej. Zaistniała sytuacja była efektem wybrzuszenia szyn na ulicy Wyszyńskiego, co przez około godzinę uniemożliwiło normalne funkcjonowanie kursów tramwajowych.

Wojciech Jachim, pełniący funkcję rzecznika Tramwajów Szczecińskich, podkreśla, że za przyczynę zaistniałego problemu odpowiada gwałtowne podniesienie temperatury. Pogotowie techniczne podjęło natychmiastowe kroki naprawcze, dzięki czemu ruch tramwajów został przywrócony. Jednak w miejscu awarii obowiązuje czasowe ograniczenie prędkości do 10 km/h. Przewidziano nocne oględziny techniczne, które pozwolą ocenić stan torowiska i zdecydować o ewentualnym zakresie dalszych prac naprawczych.

Ruch tramwajowy na wspomnianym odcinku został wznowiony około 15. W czasie trwania awarii, która miała miejsce około godziny 14, zorganizowano zastępczą komunikację autobusową na trasie od Bramy Portowej do Basenu Górniczego.

Awaria mogła spowodować opóźnienia w kursach linii tramwajowych numer 2, 6, 7 i 8, które tymczasowo musiały zmienić swoje trasy i jeździć objazdami.