Zaplanowany remont 1,5-kilometrowego odcinka drogi w Kobylance

Zaplanowany remont 1,5-kilometrowego odcinka drogi w Kobylance

Planowane jest przeprowadzenie remontu na pewnym odcinku drogi, który rozpoczyna się od zjazdu z S10 na węźle lokalizowanym w Kobylance i kończy się w jej centrum. Ten konkretny fragment drogi ma długość 1,5 kilometra. Informacje na ten temat podał dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZZDW) w Koszalinie, Michał Żuber, podczas rozmowy w naszej audycji interwencyjnej „Czas Reakcji”.

Dyrektor Żuber zdradził także, że planowany jest remont skrzyżowania znajdującego się w tym rejonie. Poza tym, ogłoszono przetarg na wykonanie sygnalizacji świetlnej na drodze prowadzonej przez powiat. Rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić najpóźniej do czerwca. Jak dodał dyrektor Żuber, potencjalni wykonawcy będą mieli 150 dni na realizację omawianego remontu.

Zwrócił uwagę na to, że odcinek starej „10”, który biegnie przez gminę Kobylanka, nie był poddawany remontowi od długiego czasu. Większość tej drogi jest zarządzana przez powiat stargardzki. W tym roku, starostwo było w stanie przeprowadzić remont jedynie kilometrowego odcinka tej jezdni, ze względu na ograniczenia budżetowe.