Zaledwie 10% uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych uczestniczy w lekcjach religii

Zaledwie 10% uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych uczestniczy w lekcjach religii

W Szczecinie, na zajęcia z religii w szkołach ponadpodstawowych, regularnie uczęszcza jedynie 10% uczniów. Sytuacja jest nieco bardziej optymistyczna w przypadku szkół podstawowych, gdzie powyższa statystyka wynosi około 50%. Niemniej jednak, jest to nadal dowód na znaczący spadek zainteresowania tego typu edukacją. Takie zmiany stanowią wyzwanie dla miejscowego urzędu miasta oraz samych placówek edukacyjnych, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę konieczność dopłat na rzecz nauki religii, które rocznie wynoszą aż 5 milionów złotych, a także komplikacje logistyczne związane z układem planów lekcji.

Według raportu Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie, we wnioskach o zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w lekcjach religii wzrasta liczba uczniów. Wśród nich dominują studenci szkół średnich, jednak również i w szkołach podstawowych ten trend jest coraz bardziej widoczny. Obecnie zaledwie 43% wszystkich uczniów decyduje się na udział w lekcjach religii. Analiza statystyk pokazuje, że największe zainteresowanie takimi zajęciami jest wśród uczniów klas 1-3.

Lidia Rogaś, zastępczyni prezydenta Szczecina, potwierdza, że sytuacja ta stawia przed dyrektorami szkół poważne wyzwania organizacyjne. Spadek o 12% w porównaniu do roku poprzedniego to znacząca zmiana. W niektórych klasach lekcje religii wybiera tylko kilka osób. To zmusza do tworzenia grup mieszanych i odpowiedniego dostosowywania planów lekcji. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć z religii widoczne jest również na poziomie szkół podstawowych. Jeszcze kilka lat temu, aż 90% uczniów uczestniczyło w tych zajęciach. Obecny trend jest dla nas niepokojący – mówi Rogaś.