Zachodnia Obwodnica Szczecina jako kluczowy element w koncepcji Trójmorza

Zachodnia Obwodnica Szczecina jako kluczowy element w koncepcji Trójmorza

Obwodnica Zachodnia w Szczecinie ma ogromne znaczenie dla idei Trójmorza. Jest to droga, która wpisuje się w strategiczny szlak gospodarczy łączący trzy morza – Adriatyckie, Bałtyckie i Czarne.

Inicjatywa krajów Trójmorza, obejmująca współpracę w dziedzinach transportu, energetyki i technologii, przyczyniła się do dynamicznego rozwoju tego regionu w ostatnim czasie.

Efektywna komunikacja usprawnia zarówno proces eksportu jak i importu produktów. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej daje perspektywę kolejnych inwestycji wzdłuż obwodnicy, co jest korzystne dla Szczecina oraz całego Pomorza Zachodniego – mówi profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesor Korpysa zauważa, że kraje Trójmorza są domem dla jednej czwartej populacji Unii Europejskiej i generują ponad 20% PKB całej Unii. Porównuje on ten szlak do historycznej Drogi Jedwabnej, podkreślając jego potencjał gospodarczy, mimo dużych odległości, które pokonuje.

Nowa trasa, którą drogowcy nazywają „Zośką”, ma kosztować około 6 miliardów złotych. Rząd przeznaczył na ten cel ponad 500 milionów złotych.

Projekt obwodnicy powinien być gotowy w lutym przyszłego roku, po czym rozpocznie się proces wykupu terenów pod budowę drogi.