Wzrost odnotowanych przypadków zmarłych dzików w Szczecinie związany z Afrykańskim Pomorem Świń

Wzrost odnotowanych przypadków zmarłych dzików w Szczecinie związany z Afrykańskim Pomorem Świń

Zdaniem służb miejskich, w Szczecinie obserwuje się zdecydowany wzrost liczby padłych dzików. Szczególnie niepokojące jest to, że zwłoki tych zwierząt nie są odkrywane na drogach, gdzie mogły zostać potrącone przez pojazdy, ale w lasach. W październiku odnotowano znalezienie 37 martwych dzików, podczas gdy we wrześniu ich liczba wynosiła 15, a w sierpniu zaledwie 9. Według urzędników miejskich, przyczyną tego trendu jest prawdopodobnie Afrykański Pomór Świń (ASF).

O liczne informacje na temat sytuacji pytało dwóch radnych – Przemysław Słowik i Andrzej Radziwinowicz. Ich pytania wynikały z raportów przekazanych przez mieszkańców miasta, według których padłe dziki były odnajdywane w pobliżu ulicy Sierakowskiej na Osiedlu Osów oraz na Kijewie. Radni chcieli także dowiedzieć się o środkach bezpieczeństwa podejmowanych w celu ochrony mieszkańców.

Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina, w odpowiedzi na interpelację radnych poinformowała, że mieszkańcy miasta są świadomi sytuacji i tego, że Szczecin jest objęty strefą zagrożenia ASF. Do przekazania tej informacji wykorzystano tablice informacyjne.

Prezydent miasta podjął współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców. Jest on odpowiedzialny za przeszukiwanie terenów leśnych w celu odnalezienia padłych dzików. W tych działaniach uczestniczą również pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakładu Usług Komunalnych.