Wykład prof. Hieronima Grali w Szczecinie

Wykład prof. Hieronima Grali w Szczecinie

Profesor Hieronim Grala z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 15 listopada, przykuje uwagę publiczności w Szczecinie swoim gościnnym wykładem zatytułowanym „Carski gniew i cesarskie zdziwienie. O szczecińskim śladzie moskiewskiej misji Hieronima Hoffmanna (1561)”. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 13 w Instytucie Historycznym, usytuowanym przy ulicy Krakowskiej 71 – 79.

Profesor Grala zasłynął jako pracownik Instytutu Historycznego UW, gdzie pracował przez lata 1980-2013. W 1990 roku obronił swoją rozprawę doktorską na temat Iwana Michałowa Wiskowatego, skupiającą się na studium jego politycznej kariery w XVI-wiecznej Rosji.

W kolejnych latach, od 1991 do 1993, pełnił funkcję sekretarza naukowego w IH UW. Później, między 2000 a 2009 rokiem, pracował dla dyplomacji Polski w Federacji Rosyjskiej, między innymi jako dyrektor Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu i Moskwie oraz I radcy Ambasady RP.

Od 2013 roku, wrócił na Uniwersytet Warszawski, tym razem do Wydziału „Artes Liberales”, gdzie objął stanowisko starszego wykładowcy. Jego naukowe zainteresowania to historia Rusi i Rosji wczesnonowożytnej, historia Bizancjum, historia Petersburga i petersburskiej Polonii oraz edytorstwo źródeł historycznych. Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

Profesor Grala jest również redaktorem naczelnym internetowej encyklopedii „Polski Petersburg”, afiliowanej przy Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.