Terminal Zbożowy w Porcie Gdynia: Wybrano nabywcę dzierżawy do 2053 roku

Terminal Zbożowy w Porcie Gdynia: Wybrano nabywcę dzierżawy do 2053 roku

Wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że Port Gdynia otrzymał cztery finalne propozycje dzierżawy Terminala Zbożowego. Spośród nich, najwyższą kwotę miesięcznego czynszu stałego zaoferowało konsorcjum Szczecin Bulk Terminal, które jest operatorem terminala masowego w Porcie Szczecin, we współpracy z firmami doradczymi Tapini i Ribera. Oferta ta wynosiła 1 236 646,44 zł netto za każdy miesiąc czynszu stałego i dodatkowo 2,25 zł netto jako czynsz zmienny za każdą przeładowaną tonę.

Nie tylko cena była brana pod uwagę w procesie oceny ofert. Analizowano również gwarantowane parametry techniczne, takie jak: moc przeładunkowa terminalu, zastosowane metody ochrony środowiska czy szczegółowy plan finansowo-techniczny projektu.

Konsorcjum Szczecin Bulk Terminal zostało wybrane jako zwycięzca przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG), zdobywając łącznie 98,72 punktu w procesie oceny. Po realizacji niezbędnych formalności, włączając w to uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, Szczecin Bulk Terminal będzie miał zielone światło do rozpoczęcia operacji przeładunkowych zbóż, korzystając z odnowionych nabrzeży Indyjskiego i Norweskiego. Wygrane konsorcjum otrzyma dzierżawę aż do 2053 roku, co daje łącznie trzydzieści lat umowy.