Wspólne nabożeństwa trzech wyznań chrześcijańskich w Szczecinie: modlitwa o pokój na świecie

Wspólne nabożeństwa trzech wyznań chrześcijańskich w Szczecinie: modlitwa o pokój na świecie

W Szczecinie, przedstawiciele trzech odłamów chrześcijaństwa gromadzą się razem, aby uczestniczyć w modlitwach w różnych miejscach sakralnych miasta. Jak wyjaśnia dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, ks. dr Andrzej Zaniewski, hasło tegorocznych spotkań brzmi „Będziesz miłował Pana, Boga swego… a swego bliźniego jak siebie samego”.

Zaniewski podkreśla, że szczególnie na terenie naszej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, która obejmuje Pomorze Zachodnie, gdzie obecne są różnorodne kultury i wyznania, ten tydzień przeznaczony jest na unikalne modlitwy o dar pokoju dla całego świata.

Pierwsze nabożeństwo miało miejsce w niedzielę o godzinie 18 w cerkwi prawosławnej położonej przy ulicy Zygmunta Starego. Kolejne dni będą poświęcone spotkaniom modlitewnym w Karmelu oraz kościele ewangelicko-augsburskim. Tydzień zakończy się we szczecińskiej katedrze, gdzie odbędzie się końcowe nabożeństwo.