Trwają prace budowlane na odcinku drogi krajowej nr 11

Trwają prace budowlane na odcinku drogi krajowej nr 11

Właśnie jest realizowany projekt budowy brakującego fragmentu drogi krajowej nr 11. Po zakończeniu prac, nowy odcinek będzie łączył się z drogą ekspresową S6 oraz z obwodnicą w Kołobrzegu. Do tej pory, prowadzenie budowy nie spowodowało żadnych trudności dla użytkowników tych dróg, lecz z uwagi na przyspieszenie prac, mogą pojawić się chwilowe utrudnienia.

Jako wykonawca inwestycji, firma uprzedziła, że planowany jest montaż pokrywy wiaduktu nad drogą do Budzistowa. Prace te zostaną przeprowadzone podczas dwóch nocy – między 3 a 4 lipca oraz między 4 a 5 lipca. Prace będą realizowane w godzinach od 3:00 do 7:00, a także prawdopodobnie między 9:00 a 12:00. Wskutek tego, w wyżej wymienionych okresach, kierowcy powinni spodziewać się tymczasowych trudności w ruchu drogowym.

Wykonawca zobowiązał się do minimalizowania wszelkich uciążliwości wynikających z prowadzenia prac budowlanych. Niemniej jednak, warto mieć na uwadze możliwe problemy z przejazdem na fragmencie obecnej drogi wojewódzkiej nr 163 od ronda Patana do miejscowości Budzistowo.