Szukają kandydatów na ławników w Szczecinie: Potrzebnych jest jeszcze ponad 100 osób

Szukają kandydatów na ławników w Szczecinie: Potrzebnych jest jeszcze ponad 100 osób

Na zbliżającą się kadencję 2024-2027, sądy rejonowe i okręgowe w Szczecinie intensywnie poszukują kandydatów do pełnienia funkcji ławników. Brakuje jeszcze 102 osób. Proces zgłoszeń będzie trwał do 6 listopada bieżącego roku, a wybory uzupełniające odbędą się dokładnie miesiąc później podczas Sesji Rady Miasta.

Ławnik to osoba społeczna, która aktywnie uczestniczy w procesach sądowych w wybranych obszarach prawa. Są to głównie sprawy dotyczące prawa pracy, prawa rodzinnego oraz niektóre kategorie spraw z procesu karnego. W składzie sądu ławnik jest niezależnym reprezentantem strony społecznej. Ważne jest podkreślenie niezawiłości tej roli – ławnicy nie podlegają żadnym naciskom czy zależnościom zewnętrznym. Dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu oraz wiedzy, przyczyniają się do wydania sprawiedliwych wyroków.

Zasady aspirowania do roli ławnika są precyzyjnie określone. Osoba taka musi posiadać obywatelstwo polskie, od co najmniej roku być zatrudnioną lub zamieszkiwać na terenie Szczecina. Kandydat musi być w wieku od 30 do 70 lat oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Kandydaturę na ławnika mogą zgłosić prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, różne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane prawnie, ale bez udziału partii politycznych. Ponadto zgłoszenie możliwe jest również dzięki grupie co najmniej 50 obywateli z czynnym prawem wyborczym, zamieszkujących na terenie gminy, w której ma miejsce wybór.