Inwestycje drogowe w Szczecinie: Kępa Parnicka i Wyspa Zielona

Inwestycje drogowe w Szczecinie: Kępa Parnicka i Wyspa Zielona

Planowane jest uruchomienie projektu, który ma na celu poprawę komunikacji z nowymi osiedlami rozwijającymi się nad Odrą. Chodzi o opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej konstrukcji układu drogowego dla obszarów Kępy Parnickiej i Wyspy Zielonej.

Gdy Łasztownia ewoluuje w centrum miasta, obszary takie jak Wyspa Zielona i Kępa Parnicka mają potencjał, aby wprowadzić nową dynamikę do nabrzeża Szczecina, dzięki inwestycjom tam realizowanym. Dlatego są prowadzone prace przygotowawcze do stworzenia szczegółowej dokumentacji projektowej dla nowego systemu dróg, który pozwoli na lepszą komunikację między tymi obszarami a resztą Szczecina.

Według planów inwestycyjnych opartych na przeprowadzonej analizie, nowa droga będzie łączyć ulicę Heyki przez Wyspę Zieloną, nowy most nad rzeką Odrą oraz ulicę Zapadłą aż do skrzyżowania z ulicą Kolumba.

Zgodnie z założeniami Miejskiego Planu Zagospodarowania Terenu, zaprojektowane połączenie ma być reprezentowane przez ulicę klasy „L” z dwoma pasami ruchu, chodnikami po obu stronach i ścieżką rowerową. Most, który jest częścią tego planu, powinien spełniać wymogi żeglugi IV klasy.