Szczecińska arteria komunikacyjna czeka na dofinansowanie

Szczecińska arteria komunikacyjna czeka na dofinansowanie

Szczecin ma w planach przystąpienie do VII etapu budowy kluczowej dla miasta arterii, wyznaczającej trasę od Wojska Polskiego aż do ulicy 26 Kwietnia. Niemniej jednak, realizacja tego przedsięwzięcia jest powstrzymywana przez brak środków finansowych.

Siódmy odcinek trasy to element niezwykle ważnej inwestycji, której jednak nie udało się jeszcze uwzględnić w budżecie miasta.

Piotr Zieliński, pełniący rolę rzecznika prasowego Miasta Szczecin ds. inwestycji, zaznacza: „W 2016 roku przygotowano studium techniczno-ekonomiczne, prezentujące trzy możliwości przebiegu proponowanej trasy. Wszystkie z nich podlegały konsultacjom z mieszkańcami naszego miasta”. Zieliński dodał również: „Miasto chciałoby jak najszybciej ruszyć z działaniami, ale ich skuteczność jest uzależniona od zdobycia funduszy. Całość kosztów wynosi paręset milionów złotych. Kolejne fazy trasy i ich potencjalny przebieg to kwestia kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat.”

W ramach etapu VII powstanie najdłuższy fragment Trasy Średnicowej, o długości blisko 1800 metrów. W ramach przeprowadzonych konsultacji, mieszkańcy Szczecina uznali za najbardziej korzystny trzeci wariant. Zgodnie z tym planem, odcinek drogi ma mieć dwie jezdnie o szerokości 8 metrów każda, a pas drogowy zaplanowano na szerokość 40 metrów. Planowane jest, aby wszystkie skrzyżowania były bezkolizyjne. Ten fragment trasy zaczyna się na wysokości ulicy Zaleskiego i biegnie równolegle do ulicy Sienkiewicza.