Szczecin stawia na zieloną energię – pionierskie inwestycje w odnawialnych źródłach prądu

Szczecin stawia na zieloną energię – pionierskie inwestycje w odnawialnych źródłach prądu

Szczecin, miasto o ugruntowanej pozycji lidera w zakresie niezależności energetycznej wśród innych dużych aglomeracji, stale rozwija swoją strategię ekologiczną. Zrozumienie znaczenia i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz samodzielna produkcja prądu to kluczowe czynniki, które przyczyniły się do osiągnięcia tak zaszczytnej roli przez to nowoczesne miasto.

Systematyczne działania Szczecina w kierunku zielonej energii są widoczne na każdym kroku. Miasto wyposażyło 43 jednostki miejskie w instalacje służące do produkcji prądu z energii słonecznej, dzięki którym co roku generowane jest ponad 15 tys. MWh energii.

Na czele działań Szczecina w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii stoi Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wykorzystuje on do produkcji prądu technologie oparte na farmach fotowoltaicznych, turbinie Francisa i biogazie. W wyniku tych działań, zakład wygenerował ponad 7195 MWh prądu z odnawialnych źródeł energii od stycznia do września 2023 roku. To przekłada się na realne korzyści finansowe: oszczędności wynikające z braku konieczności zakupu prądu osiągnęły 6,5 mln zł netto, a dochód ze sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii wyniósł prawie 0,5 mln zł netto. Dzięki własnym źródłom, zakład pokrywa aż 31% swojego zapotrzebowania na energię.