Sprostowanie dotyczące darmowej komunikacji miejskiej dla seniorów w Szczecinie

Sprostowanie dotyczące darmowej komunikacji miejskiej dla seniorów w Szczecinie

Ostatnio media naszpikowane były niepoprawnymi danymi na temat bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej przez starszych mieszkańców Szczecina. Przede wszystkim chodziło o błędne informacje, że prawo do darmowych przejazdów przysługuje kobietom od 55 roku życia, a mężczyznom od 60 roku.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM) w Szczecinie postanowił rozstrzygnąć te nieporozumienia. Wskazuje on, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XIII/454/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 roku, jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z darmowego transportu na wszystkich liniach komunikacyjnych miasta (za wyjątkiem tych turystycznych) są osoby, które skończyły 70 lat. Muszą one posiadać dokument potwierdzający ich tożsamość i wiek.

Kacper Reszczyński reprezentujący ZDiTM, podkreśla również ważny aspekt zawarty w Załączniku nr 3 tej samej uchwały Rady Miasta Szczecin z 18 grudnia 2019 roku. Określa on, że osoby, które przeszły na emeryturę – kobiety po 55 roku życia, a mężczyźni po 60 – mogą korzystać z ulgowej taryfy na bilety, oznaczając to 50% zniżki. Warunkiem jest posiadanie ważnej legitymacji od organu emerytalno-rentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.