Przebudowa ulic na Warszewie w Szczecinie wpływa na organizację ruchu drogowego

Przebudowa ulic na Warszewie w Szczecinie wpływa na organizację ruchu drogowego

Na szczecińskim Warszewie, z powodu prac związanych z przebudową ulicy Wapiennej i fragmentu drogi od ulicy Chłodnej do Szkockiej, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. W obszarze objętym przebudową, maksymalna dopuszczalna prędkość została ograniczona do 30 km/h.

Z powodu tych prac remontowych, część zachodnia ulic Północnej i Andersena jest obecnie niedostępna. W tym miejscu, ruch został skierowany jednokierunkowo, prowadząc w stronę ulic Andersena i Chłodnej. Tymczasem na ulicy Wapiennej, możliwy jest przejazd jedynie od punktu krzyżowania się z ulicami Duńską i Szczecińską, prowadzący w kierunku najbliższego ronda.

W trakcie realizacji inwestycji planowane jest ustanowienie chodników, tras pieszo-rowerowych oraz systemu oświetlenia. Do zakresu prac będzie należeć także modernizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa instalacji podziemnych.

Projekt ten korzysta ze współfinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przewidywane jest, że całość przebudowy potrwa 14 miesięcy.