Spotkania edukacyjne z policjantami dla uczniów szczecińskich liceów

Spotkania edukacyjne z policjantami dla uczniów szczecińskich liceów

W bieżącym tygodniu, w dwóch szczecińskich placówkach edukacyjnych – Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Leonardo SVS oraz w klasach o profilu maturalnym XVIII Liceum Ogólnokształcącym – miała miejsce seria spotkań z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Celem tych wydarzeń była edukacja i uświadomienie uczniom jak wygląda praca na różnych stanowiskach w strukturach policyjnych.

Zwiedzający funkcjonariusze mundurowi starali się odpowiedzieć na ewentualne pytania i wątpliwości uczniów, którzy jeszcze nie są pewni co do swojej przyszłości zawodowej. W ramach tych edukacyjnych spotkań, mundurowi skoncentrowali się na przedstawieniu specyfiki działalności policji oraz na omówieniu wymogów i procedury rekrutacyjnej dla chętnych do służby.

Za wykładowcę odpowiedzialnego za szereg specjalistycznych zagadnień, wystąpił technik kryminalistyki. To on dzielił się z uczniami swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz przedstawił charakter pracy w wydziale kryminalistycznym. W ramach spotkania, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji szczegółowo omówili formalne kryteria rekrutacyjne, proces przyjęcia oraz aspekty finansowe związane z pracą w policji.

W budynku przy ulicy Hożej 3, Komendant Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą, nadkomisarz Rafał Rybarczyk, spotkał się z młodzieżą licealną na ostatnim etapie ich edukacji. W trakcie tego spotkania, komendant opowiedział uczniom o swojej niemal 30-letniej karierze w policji, dzieląc się z nimi swoim doświadczeniem i anegdotami z różnych etapów służby. Spotkanie miało na celu przede wszystkim promocję zawodu policjanta wśród młodych ludzi.