Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina w obronie historycznej alei kasztanowców

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina w obronie historycznej alei kasztanowców

Pismo z wnioskiem o modyfikację planowanego przebiegu trasy obwodnicy Mierzyna wysłała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina. Przedmiotem interwencji jest zmiana kierunku odcinka drogi między skrzyżowaniami ulic Topolowej i Nasiennej. Motywem zaistniałej sytuacji jest próba ochrony zabytkowej alei, w której rośnie około 80 kasztanowców.

Straż proponuje przesunięcie odcinka biegnącego dawnymi śladami ul. Waleriana Łukasińskiego między skrzyżowaniami ul. Topolowej i Nasiennej, na południe, aż do granicy administracyjnej Szczecina.

W swoim piśmie, Straż apeluje również o uwzględnienie proponowanej zmiany w raporcie dotyczącym wpływu inwestycji pod nazwą „Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn – Szczecin” na środowisko.

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina argumentuje, że zaproponowana modyfikacja minimalizuje negatywne skutki inwestycji dla środowiska naturalnego i mieszkańców, a także umożliwi zachowanie historycznej alei kasztanowców oraz starodawnej nawierzchni drogowej wykonanej z kostki brukowej.

Dodatkowo, w reakcji na pismo od Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina dotyczące wpisu do rejestru zabytków fragmencji ul. Waleriana Łukasińskiego wraz z aleją kasztanowców pomiędzy skrzyżowaniami ul. Topolową i Nasienną, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zlecił opracowanie dokumentacji oceniającej wartości zabytkowe, przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe tego fragmentu drogi ul. Łukasińskiego oraz przydrożnych drzewek gatunku kasztanowców.