Skandaliczne zdarzenie w dzielnicy Pomorzany

Skandaliczne zdarzenie w dzielnicy Pomorzany

Na Pomorzanach, jedna z lokalnych kobiet doznała traumatycznego doświadczenia podczas powrotu do domu ze swoimi dziećmi. Ten niewyobrażalny incydent, który miał miejsce w pełnym świetle dnia, polegał na tym, że kobieta była świadkiem skandalicznego zachowania młodego mężczyzny, który był nieodpowiednio ubrany. Zgłoszenia o takich sytuacjach często pojawiają się na platformach social media i Pomorzany są miejscem, gdzie tego typu incydenty zdarzają się nader często. Sprawę bada obecnie Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Policjanci ze Szczecina otrzymali informacje o wulgaryzmach wykrzykiwanych przez mężczyznę na publicznej przestrzeni. W momencie, kiedy dotarli na miejsce zgłoszenia, sprawca nie był już tam obecny. Następnie ruszyli w teren, aby przeszukać okoliczne rejony – poinformowała Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Przy tym podkreśliła:

Zawsze traktujemy priorytetowo każdą informację dotyczącą takiego zachowania. Czas reakcji jest dla nas kluczowy, stąd zawsze staramy się być na miejscu zdarzenia jak najszybciej. Jeżeli ktokolwiek dostrzega jakiekolwiek niepokojące sygnały czy zachowania, które wydają mu się niewłaściwe, prosimy o natychmiastowy kontakt z policją. Nie zalecamy publikowania takich informacji najpierw na portalach społecznościowych. Szybkie zgłoszenie takiego incydentu do policji pozwoli nam na podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań.