Światowe Dni Młodzieży: podróż uczestników z naszej diecezji do Porto

Światowe Dni Młodzieży: podróż uczestników z naszej diecezji do Porto

Rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży zbliża się wielkimi krokami. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na grupę młodych ludzi z naszej lokalnej diecezji, którzy w najbliższy wtorek uda się na ten międzynarodowy event do miasta Porto. Wszystko to jest częścią ogólnoświatowego ruchu, mającego na celu zgromadzenie młodzieży z różnych stron świata, aby wspólnie celebrować swoją wiarę.

Prowadzącym rozmowę o nadchodzącej imprezie, jej znaczeniu oraz wyzwaniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać, był ks. Mariusz Wencławek. Ważną rolę pełni on jako proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jana Bosko w Szczecinie. Ksiądz Wencławek, nie tylko prowadzi lokalną społeczność parafialną, ale również działa jako diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży. Udzielał on swoich spostrzeżeń i refleksji podczas porannego programu informacyjnego – Kroniki, która rozpoczyna się o godzinie 8:30.