Rozczarowanie na szczecińskim Dąbiu: Brak ofert na przebudowę dworca

Rozczarowanie na szczecińskim Dąbiu: Brak ofert na przebudowę dworca

Wiadomość z Polskich Kolei Państwowych (PKP) S.A. nie była tym, czego oczekiwano – nie napłynęła ani jedna propozycja dotycząca modernizacji budynku dworca oraz jego najbliższej okolicy w Szczecinie Dąbie. Agnieszka Jurewicz, reprezentantka PKP, przekazała te informacje do wiadomości publicznej poprzez „Głos”, dodając, że wszelkie decyzje co do dalszych działań zostaną podjęte i ogłoszone w późniejszym czasie.

Polskie Koleje Państwowe oczekiwały na odpowiedzi od potencjalnych wykonawców do 24 sierpnia. Tak więc inwestor wywiązał się ze swojego obietnicy, pomimo iż plany z 2021 roku zakładały ogłoszenie przetargu na koniec 2021 lub na początek 2022 roku. Prace budowlane miały bowiem rozpocząć się właśnie w 2022 roku. Informacja przekazana przez „Głos” na wiosnę 2022 roku sugerowała, że początek prac jest planowany na koniec 2022 lub początek 2023 roku. Niestety, po raz kolejny plany te nie zostały zrealizowane.

Agnieszka Jurewicz tłumaczyła opóźnienia zmianami w harmonogramie inwestycji, które wynikały z konieczności przygotowania dokumentacji oraz uzyskania zezwolenia na budowę sieci wodociągowej zaopatrującej budynek dworca. Informację o tym przekazała do „Głosu” już we lutym tego roku.

W ramach prac remontowych budynek dworca miał pozostać w swojej dotychczasowej formie architektonicznej. W środkowej części obiektu zaplanowano utworzenie głównego holu pełniącego funkcję poczekalni, obszaru z kasami i toaletami oraz strefy handlowej z lokalem gastronomicznym. Zachodnia część budynku miała być przeznaczona na wynajmowane pomieszczenia biurowe. Natomiast pomieszczenia dla jednostek samorządowych z funkcją biurową oraz pomieszczenia telekomunikacyjne, zaplecze restauracji i kotłownię planowano umieścić w wschodniej części budynku.