Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Przebudowa Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Centrum Szczecina przeszło ogromne przemiany za sprawą rewitalizacji Alei Wojska Polskiego. Wprowadzenie przestrzeni dla pieszych, wyznaczenie miejsc parkingowych oraz wprowadzenie zielonych terenów nadało nowemu charakter tego miejsca. Pomimo, że formalne zakończenie inwestycji jeszcze nie nastąpiło, to jednak zasadnicze prace budowlane zakończono. W efekcie, już od poniedziałku 28 sierpnia, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, miasto zdecydowało się na techniczne otwarcie drogi dla ruchu samochodowego oraz udostępniło aleję do użytku mieszkańcom.

Odnawiane centrum Szczecina dzięki przebudowie Alei Wojska Polskiego zyskało nowy wygląd i funkcje. Jej jezdnia została wykonana z kostki brukowej, a obok znajdują się szerokie chodniki dla pieszych. Dla kierowców przygotowano aż 173 miejsca parkingowe – w tym 6 przeznaczonych dla samochodów elektrycznych i dodatkowo 9 dla osób niepełnosprawnych. Po obu stronach jezdni, na chodnikach, znajdują się też miejsca postojowe dla pojazdów dostawczych. Łącznie jest ich 8 i każde jest równomiernie rozlokowane. Co więcej, dopuszczony czas postoju wynosi tam 15 minut.

W kontekście organizacji ruchu na odnowionej Alei Wojska Polskiego przewidziano wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego. Dotyczy ona odcinka od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów i oznacza ograniczenie prędkości do 30 km/h.