Renowacja zabytkowej siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

Renowacja zabytkowej siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

Zabytkowy budynek, będący siedzibą Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, zostanie poddany renowacji. Prace remontowe zostaną przeprowadzone dzięki przyznaniu środków finansowych z budżetu województwa. Pierwszy etap prac będzie miał wartość 120 tys. zł, a umowę o udzieleniu wsparcia finansowego dla beneficjenta podpisano przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza 13 czerwca 2023 r.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz, zauważa, że regularne i rokroczne wsparcie finansowe ma ogromne znaczenie dla osób oraz instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie i konserwację architektonicznych skarbów Zachodniopomorza. Ze względu na dużą liczbę obiektów wymagających prac renowacyjnych na terenie regionu, istnieje potrzeba zwiększenia środków przeznaczonych na ten cel z budżetu województwa. W przeszłości, na prace remontowe i renowacyjne wykorzystywano również fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz środki europejskie w ramach Programu Regionalnego.

Renowacja historycznej siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie będzie ważnym krokiem w utrzymaniu i ochronie dziedzictwa architektonicznego regionu zachodniopomorskiego. Dzięki wsparciu finansowemu od województwa, kolejny zabytek będzie mógł odzyskać swój dawny blask i służyć mieszkańcom oraz instytucjom na przestrzeni kolejnych lat.