Rada Miasta Szczecin rozważy kluczowe kwestie dotyczące miasta na ostatniej sesji VIII kadencji

Rada Miasta Szczecin rozważy kluczowe kwestie dotyczące miasta na ostatniej sesji VIII kadencji

Na ostatnim spotkaniu VIII kadencji, które odbędzie się 23 kwietnia, radni Rady Miasta Szczecin będą omawiać szereg istotnych spraw, w tym zarządzanie miejscowymi kąpieliskami, plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w użyciu symboli miasta.

Publiczność będzie miała możliwość śledzenia obrad za pośrednictwem internetu. Początek sesji zaplanowany jest na godzinę 10:00.

Podczas LIX zwyczajnej sesji radni skupią swoją uwagę na różnych uchwałach, takich jak: zgoda na sprzedaż przetargową nieruchomości zabudowanej przy ulicy Sowiej, nadanie imienia dla Szkoły Podstawowej nr 46 oraz przekształcenie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 67 im. Jana Brzechwy przez zmianę jej siedziby.

Porządek obrad obejmuje również omówienie wcześniej wspomnianych uchwał dotyczących kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego, lokalnych planów zagospodarowania terenu oraz zmian w procedurach udzielania dotacji na konserwację, restaurację lub prace budowlane przy obiektach zabytkowych.

Radni będą również omawiać swoje stanowisko na temat przystąpienia do realizacji projektu „Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi” w formie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz podsumują swoje działania z ostatnich 5 lat.