Przebudowa portu w Szczecinie: Inwestycje zwiększające zdolność obsługi statków

Przebudowa portu w Szczecinie: Inwestycje zwiększające zdolność obsługi statków

Obecnie prace modernizacyjne są przeprowadzane w porcie Szczecińskim. Plan inwestycyjny obejmuje rozbudowę nabrzeża Czeskiego i Słowackiego, a także budowę nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego (pierwszy etap prac). Będzie także przystosowanie akwenów portowych do nowej głębokości 12,5 metra toru wodnego pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem. Ponadto, Kanał Dębicki zostanie poszerzony do 200 metrów.

Dzięki tym zmianom, Port Szczecin będzie mógł obsłużyć jednostki morskie mogące pomieścić do 50 tys. ton ładunku w swoich ładowniach. Przyrost ta ma zwiększyć zdolność obsługującą portu o 100%. Przebudowa pozwoli na zwiększenie konkurencyjności Portu Szczecin na bałtyckim rynku portowym. Łączne wydatki na wszystkie prace konstrukcyjne wyniosą 343,1 mln złotych.

Wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk podkreślił znaczenie tego projektu: „Pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin, które zostało wykonane w ostatnich latach przez Urząd Morski w Szczecinie, stanowi znaczący postęp dla rozwoju Pomorza Zachodniego i całego kraju. Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście prowadzi prace mające na celu optymalne wykorzystanie tej miliardowej inwestycji. Akweny portowe będą pogłębione, a nabrzeża zostaną zmodernizowane lub wybudowane od nowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.