Przebudowa Placu Zwycięstwa w Szczecinie: modernizacja i ochrona zabytkowych dębów

Przebudowa Placu Zwycięstwa w Szczecinie: modernizacja i ochrona zabytkowych dębów

Nadzór samorządu Szczecina ma na celu przeprowadzenie obszernej przebudowy Placu Zwycięstwa. Jest to znaczna inwestycja, koncentrująca się na ulepszeniu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej miasta. Prace te obejmują także rewitalizację terenów zieleni, w szczególności chroniąc cenne i unikalne dęby Turnera.

Realizowane zmiany przy Placu Zwycięstwa obejmują odnowienie układu torowego, począwszy od Bramy Portowej aż do punktu, gdzie łączy się z ulicą Krzywoustego. Rezultatem tych prac będzie powstanie wspólnych pasów dla tramwajów i autobusów.

Na północnym wjeździe na plac, przy Bramie Portowej, perony przystankowe zostaną przebudowane. Dodatkowo, przed skrzyżowaniem z Alejami Wojska Polskiego i Krzywoustego, na drodze do placu Kościuszki, pojawi się nowo wybudowany przystanek tramwajowy.

Projekt modernizacji Placu Zwycięstwa zawiera również prace nad nawierzchniami jezdni i chodników. To miejsce zyska nowe ścieżki rowerowe. Ponadto, przewiduje się przebudowę oraz instalację nowej sygnalizacji świetlnej, modernizację sieci trakcyjnej tramwaju oraz systemu sterowania rozjazdem. Planowane są również prace nad oświetleniem ulicznym i implementacja elementów małej architektury. Istotną częścią inwestycji jest także reorganizacja terenów zieleni.

Podczas realizacji tego projektu, szczególna uwaga skupia się na ochronie dwóch zimozielonych dębów Turnera – jedynych w Szczecinie i unikalnych w skali kraju. Te słynne drzewa zostały objęte intensywną opieką i renowacją. W ramach troski o ich stan, usunięto darń z obrysu koron oraz utworzono nowe misy ziemne. Na głębokości 6-8 cm podłoże zostało wymienione – stare usunięto ręcznie, zastępując je świeżym, bogatym w minerały podłożem organicznym wolnym od patogenów. Nowe podłoże dodatkowo poddano mulczowaniu za pomocą grubo mielonej kory.