Przebudowa organizacji ruchu na Placu Żołnierza w Szczecinie

Przebudowa organizacji ruchu na Placu Żołnierza w Szczecinie

W Szczecinie na Placu Żołnierza planowane są modyfikacje organizacji ruchu, dotyczące odcinka prowadzącego do centrum miasta. Obecnie, gdy kierowcy zjeżdżają z Trasy Zamkowej, mają do dyspozycji trzy pasy ruchu: jeden krótki wyznaczony jedynie do skrętu w lewo w stronę Bramy Portowej oraz dwa długie – jeden zezwalający na skręt w lewo i jazdę prosto, a drugi umożliwiający jazdę prosto i skręt w prawo, kierując się w stronę Placu Rodła.

Zmiany zaproponowane przez Magistrat zakładają zamianę funkcji pasów ruchu – teraz to prawy pas będzie tym krótszym, przeznaczonym do skrętu w prawo i kontynuowania jazdy na wprost. Marcin Charęza, kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta Szczecina, wyraził nadzieję, że wprowadzone modyfikacje pozwolą na poprawę płynności ruchu drogowego w tym rejonie. Wypowiedź Marcina Charęzy można było usłyszeć podczas audycji interwencyjnej „Czas Reakcji”.

Charęza podkreślił, że pomysł na reorganizację ruchu na Placu Żołnierza powstał już w czasie analizy sytuacji drogowej przed przystąpieniem do przebudowy oraz podczas jej trwania. Choć wprowadzane zmiany mogą wydawać się jedynie kosmetyczne, mają one jednak kluczowe znaczenie dla poprawy warunków jazdy dla kierowców korzystających z tego odcinka drogi.