Nowa zabudowa i park kieszonkowy na miejscu starych pawilonów handlowych w Szczecinie

Nowa zabudowa i park kieszonkowy na miejscu starych pawilonów handlowych w Szczecinie

W Szczecinie, przy ulicy Parkowej, istniejące obecnie stare pawilony handlowe zostaną zastąpione nowoczesną śródmiejską zabudową, która będzie oferować usługi na swoich parterach. Na terenie jednego z kwartałów, pomiędzy ulicami Parkową, Dubois, Radogoską i Szarotki, planowane jest również utworzenie ogólnodostępnego parku kieszonkowego o łącznej powierzchni około 2300 metrów kwadratowych.

Zmiany te są możliwe dzięki finalizacji prac nad dokumentem o nazwie „Drzetowo – Grabowo – Parkowa”, będącym nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru w Szczecinie. Przedstawienie tego planu radnym miasta ma nastąpić podczas najbliższej sesji Rady Miasta. W rezultacie, zlikwidowane zostaną dotychczasowe pawilony handlowe, które zajmują przestrzeń pomiędzy historycznymi budynkami ulicy Parkowej. Na ich miejscu pojawią się nowe konstrukcje z usługami na poziomie parterów.

Dokument uwzględnia również założenie, że na obszarze ograniczonym przez ulice Parkową, Dubois, Radogoską i Szarotki powstanie przestrzeń zielona w postaci ogólnodostępnego parku kieszonkowego. Park ten, mający zajmować około 2300 metrów kwadratowych, stanie się kolejnym elementem poprawy jakości życia mieszkańców tej części Szczecina.