Propozycje Zbigniewa Boguckiego, kandydata PiS na prezydenta Szczecina, obejmują więcej funduszy dla rad osiedli i rozwój infrastruktury

Propozycje Zbigniewa Boguckiego, kandydata PiS na prezydenta Szczecina, obejmują więcej funduszy dla rad osiedli i rozwój infrastruktury

Zbigniew Bogucki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina, przedstawił jedną z siedmiu części swojego kampanijnego programu. W tym segmencie programu pod hasłem „TAK dla głosu mieszkańców” widać, że Bogucki ma na celu umocnienie lokalnej społeczności poprzez takie inicjatywy jak zwiększenie budżetu dla rad osiedli.

Bogucki zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta Szczecina, podwoi obecny budżet dla rad osiedli z jednego miliona złotych do dwóch milionów złotych. Wyraził przekonanie, że dodatkowe środki finansowe wrócą do społeczności poprzez wsparcie inicjatyw potrzebnych mieszkańcom.

W ramach punktu „TAK dla głosu mieszkańców”, Bogucki zobowiązał się również do realizacji programu modernizacji i rozbudowy dróg na terenie osiedli oraz stworzenia programu rewitalizacji i budowy placów zabaw. Kolejnym elementem jego propozycji jest priorytetowe podejście do realizacji zadań wybranych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Bogucki podkreślił, że nie jest sprawiedliwe, by mieszkańcy inwestowali wiele wysiłku w działania związane z Szczecińskim Budżetem Obywatelskim i przeprowadzanie licznych rozmów i głosowań, tylko po to, aby te propozycje później „lądowały w zamrażarce starego prezydenta”.