Lewica Szczecin wzywa do polityki równościowej i zwiększonego wsparcia dla seniorów i niepełnosprawnych

Lewica Szczecin wzywa do polityki równościowej i zwiększonego wsparcia dla seniorów i niepełnosprawnych

Przedstawicielki Lewicy kandydujące do Rady Miasta Szczecina wyraziły swój postulat o więcej równości i wsparcia w polityce miejskiej. Wyraziły one również swoje obawy dotyczące braku odpowiedniej opieki świadczonej przez miasto dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Monika Kulikowska, jedna z kandydatek Lewicy, podała informacje, że w całym kraju istnieje ponad 40 miejsc przeznaczonych do przewijania dorosłych z niepełnosprawnościami. Zastrzegła jednak, że w Szczecinie nie można znaleźć ani jednego takiego punktu. Według jej opinii, jest to problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania.

Dodatkowo, Kulikowska zwróciła uwagę na fakt, że Szczecin jest miastem starzejącym się. Liczba seniorów wynosi tam 111 tysięcy, z czego jedynie 2% korzysta z wsparcia w formie ośrodków całodobowych. Reszta pozostaje niestety samotna i bez adekwatnej opieki.

Urszula Nawrocka, druga reprezentantka Lewicy ze Szczecina, podkreśliła, że 20% osób niepełnosprawnych z tego miasta jest członkami stowarzyszeń. Niemniej jednak, pozostałe 80% nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia.

Nawrocka zauważyła również brak dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych, z powodu braku punktów informacyjnych. Wyraziła swoje zdziwienie, że po wydaniu orzeczenia o niepełnosprawności, osoba nie otrzymuje od razu informacji o dostępnych formach wsparcia. Zapytała retorycznie, dlaczego takie punkty informacyjne nie istnieją na przykład w urzędzie miasta czy przychodniach.