Program edukacyjny dla młodzieży w Szczecinie skupiający się na cyberprzestępczości i odpowiedzialności karnej

Program edukacyjny dla młodzieży w Szczecinie skupiający się na cyberprzestępczości i odpowiedzialności karnej

W mieście Szczecin, funkcjonariusze policji regularnie organizują warsztaty edukacyjne w szkołach oraz innych instytucjach edukacyjnych, mające na celu promowanie bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży. Niedawno przeprowadzili takie sesje w Szkole Podstawowej nr 39 zlokalizowanej przy ulicy Kablowej 14 oraz w Szkole Podstawowej nr 53, która ma siedzibę przy ulicy Budzysza Wosia.

Podczas tych spotkań, policjantka z Komendy Policji w Szczecin Dąbie skupiła się na edukacji z zakresu cyberprzemocy oraz na świadomości dotyczącej odpowiedzialności karnej nieletnich. W dobie szybkiego rozwoju technologicznego, choć zyskujemy łatwość komunikacji i dostęp do informacji, musimy także borykać się z negatywnymi efektami, takimi jak cyberprzemoc i cyberprzestępczość, które coraz częściej wpływają na młode pokolenie.

Cel tych działań profilaktycznych prowadzonych przez policję jest prosty – zapobieganie takim zjawiskom. Podczas spotkań omówione zostały tematy związane ze stalkingiem oraz zagrożeniami w sieci. Uczniowie zdobyli cenne informacje o tym, jak ochronić się przed byciem ofiarą, gdzie szukać pomocy i jakie konsekwencje prawne mogą spotkać ich za takie czyny, jak posiadanie środków odurzających, znieważanie pracowników szkoły, nękanie fizyczne innych osób czy szerzenie nienawiści i pomówień w internecie. Wszystkie te działania są uznawane za atak na funkcjonariusza publicznego i podlegają karze.

Nie możemy również zapomnieć, że to my – dorośli, opiekunowie, rodzice – ponosimy odpowiedzialność za zachowania naszych dzieci. Większa świadomość z naszej strony może przyczynić się do lepszego zrozumienia przez młodzież, jak ważne jest postępowanie zgodnie z przyjętymi normami i zasadami.