Ogromne zainteresowanie branży budowlanej przetargami na realizację ośmiu odcinków S10 Szczecin-Piła

Ogromne zainteresowanie branży budowlanej przetargami na realizację ośmiu odcinków S10 Szczecin-Piła

Ośmiostopniowe postępowania przetargowe na budowę drogi S10 łączącej Szczecin i Piłę, które GDDKiA rozpoczęła niedawno, wzbudziły wyjątkowo duże zainteresowanie wśród przedstawicieli sektora budowlanego. Ilość pytań, jakie nadeszły od potencjalnych wykonawców, wyniosła około 6,5 tysiąca, co stanowi dowód na intensywne zainteresowanie tymi przetargami.

Każde z tych pytań wymaga dokładnego przeanalizowania. Ponadto, aby każdy z potencjalnych wykonawców miał wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z odpowiedziami i umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy do skalkulowania swojej oferty, termin otwarcia ofert został przesunięty. Zamiast początku listopada, jak pierwotnie planowano, oferty zostaną otwarte 15 grudnia bieżącego roku.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są udostępnione publicznie na stronie internetowej GDDKiA dedykowanej temu postępowaniu przetargowemu. To umożliwia wszystkim zainteresowanym wykonawcom zapoznanie się z nimi.

Największą liczbę pytań, bo ponad tysiąc, zanotowano w odniesieniu do odcinka S10 pomiędzy Suchanią a Reczem. Do pozostałych odcinków wpłynęło między 600 a 900 pytań. Pytania dotyczą różnych aspektów – od kwestii technicznych i proceduralnych, po szczegóły umów i specyfikacji.