Problematyka wzrastającej liczby samochodów w Szczecinie przy malejącej populacji mieszkańców

Problematyka wzrastającej liczby samochodów w Szczecinie przy malejącej populacji mieszkańców

Przemysław Słowik, radny Szczecina, zwrócił się z zapytaniem dotyczącym liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta. Z odpowiedzi uzyskanej na interpelację wynika, że stan na 14 listopada 2023 roku wynosi aż 336 987 pojazdów, niezależnie od ich typu.

Słowik w swoim zapytaniu szczegółowo zainteresował się ilością aut elektrycznych i hybrydowych, jak również prosił o podział wszystkich zarejestrowanych pojazdów ze względu na rodzaj napędu, z osobnym wymienieniem samochodów ciężarowych i osobowych. Na te szczegółowe pytania odpowiedział Sekretarz Miasta Ryszard Słoka:

Konkretnie, na terenie Szczecina zarejestrowanych jest 804 samochody elektryczne oraz 7829 pojazdów hybrydowych. Ogólna liczba pojazdów wynosi 336 987, w tym 254 869 to samochody osobowe, a 31 813 ciężarowe.

Przemysław Słowik na swojej stronie na Facebooku wyraził niepokój związany z obserwowanymi tendencjami. Stwierdził, że w Szczecinie zauważalny jest niepokojący wzrost liczby aut przy równoczesnym spadku populacji mieszkańców. Nie jest to pozytywne zjawisko i niestety nie udało się go zahamować, a co więcej, odwrócić w ciągu ostatnich 13 lat. Zwrócił także uwagę na fakt, że obecnie na tysiąc mieszkańców przypada aż 653 samochody osobowe, podczas gdy w 2017 roku było ich tylko 534.