Bezpieczeństwo w Szczecinie: Policjanci prowadzą działania profilaktyczne w szkołach

Bezpieczeństwo w Szczecinie: Policjanci prowadzą działania profilaktyczne w szkołach

Cały rok, policjanci ze Szczecina angażują się w różnego rodzaju projekty profilaktyczne, które są skierowane zarówno do najmłodszych mieszkańców, jak i do nieco starszych. Głównym celem tych działań jest zapewnienie, że każdy czuje się bezpiecznie i jest świadomy odpowiedzialności za swoje zachowanie wobec innych.

Funkcjonariusz z Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście odwiedził dom studencki przy Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Podczas spotkania omówił potencjalne zagrożenia, z którymi może zmierzyć się młodzież w dzisiejszym świecie. W szczególności podkreślił, że środowisko szkolne jest narażone na różnego rodzaju przestępstwa.

Z roku na rok coraz częściej pojawiają się przestępstwa związane z wykorzystaniem internetu. Skala tego typu zagrożeń zależy od wielu czynników, takich jak specyfika lokalnej społeczności, lokalizacja szkoły czy obecność innych kategorii przestępstw w centrum miasta. Niestety, wiele tych czynów jest popełnianych przez młodych ludzi, których świadomość odpowiedzialności karnej jest niska – zarówno wśród samych młodzieży, jak i ich opiekunów czy rodziców.

Z kolei asystent do Spraw Nieletnich z KP Szczecin Niebuszewa odwiedził grupę młodzieży mieszkającą w Bursie Szkolnej przy ulicy Zygmunta Starego 1 w Szczecinie. Podczas tego spotkania przedstawił uczniom zawód policjanta oraz omówił codzienne obowiązki osoby pełniącej tę funkcję.