Poszukiwani nowi strażnicy miejscy dla miasta Szczecin

Poszukiwani nowi strażnicy miejscy dla miasta Szczecin

Straż Miejska w Szczecinie jest w procesie poszukiwania nowych członków do swojego zespołu. Jeżeli cenisz porządek publiczny i chciałbyś aktywnie przyczynić się do utrzymania czystości w mieście, to ta oferta pracy może być właśnie dla Ciebie. Jesteśmy otwarci na różnorodność kandydatów, ale szczególnie interesują nas osoby o otwartym umyśle, kreatywne i komunikatywne. To wyzwanie jest idealne dla osób o społecznikowskim nastawieniu, które nie boją się podjąć nowych wyzwań.

W przypadku dołączenia do naszego zespołu, będziesz pełnił kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochronie porządku publicznego w Szczecinie. Obecnie mamy pięć wolnych stanowisk na funkcję aplikanta, z możliwością awansu na strażnika miejskiego. Twoje obowiązki jako aplikanta obejmowałyby działania patrolowo-interwencyjne, reagowanie na naruszenia prawne, ochronę mienia, życia i zdrowia mieszkańców oraz zapewnianie bezpieczeństwa podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

Aby ubiegać się o stanowisko, kandydat musi spełnić szereg formalnych wymagań. Pierwszym z nich jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Ponadto, kandydat musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie i musi być sprawny fizycznie i psychicznie. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe. Konieczne jest także uregulowanie stosunku do służby wojskowej oraz posiadanie nienagannej opinii. Preferowane są osoby posiadające prawo jazdy kat.B.