Postępy prac nad modernizacją torowisk tramwajowych

Postępy prac nad modernizacją torowisk tramwajowych

Zgodnie z postępem prac związanych z przebudową infrastruktury tramwajowej, nastąpiła modyfikacja schematu ruchu zarówno dla tramwajów, jak i innych pojazdów. Ruch tramwajowy na odcinku pomiędzy placem Rodła a rondem Giedroycia został wznowiony. Dodatkowo, całkowicie przywrócono możliwość przemieszczania się po alei Wyzwolenia.

Jednakże, konieczne było tymczasowe wstrzymanie kursowania tramwajów na innym odcinku – od ronda Giedroycia do Dworca Niebuszewo. Przewidywany czas wznowienia ruchu na tym odcinku to wrzesień bieżącego roku.

Podobną sytuację obserwujemy na trasie Piastów – pl. Kościuszki – Pomorzany, gdzie także nie kursują tramwaje. Tam jednak prace mają zakończyć się szybciej – przewiduje się, że ruch zostanie przywrócony na końcu lipca tego roku.

Z powodu tych zmian, wprowadzone muszą być modyfikacje w funkcjonowaniu linii tramwajowych i autobusowych. Przykładem takiej modyfikacji jest linia numer 2. Obecnie jej trasa przebiega od osiedla Zawadzkiego (przystanek o numerze 37614) do ulicy Turkusowej, prowadząc przez ulicę Arkońską oraz al. Wyzwolenia.