Postęp w planach budowy obwodnicy miasta Police

Postęp w planach budowy obwodnicy miasta Police

Zdaniem Łukasza Lendnera z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, wyraźne stanowisko władz gminy Police na temat przyszłego przebiegu obwodnicy miasta jest istotnym krokiem naprzód. Zapewnienie jasnej wizji nowej trasy drogowej stanowi istotny element całego procesu.

Lendner podkreśla, że kluczowe znaczenie ma czas, bowiem nowa arteria drogowa musi być gotowa do roku 2028. Wyraził również swoje zadowolenie z decyzji burmistrza Polic, która zakłada stworzenie dwujezdniowego, sprawnego wjazdu na zachodnie obwodnice Szczecina.

Wskazał on także, że to dopiero pierwszy etap projektu. Istnieje zapowiedź realizacji drugiego etapu, który również będzie wymagał uzyskania decyzji środowiskowej. Taki krok jest niezbędny, aby cała trasa mogła zostać ukończona równocześnie z zakończeniem prac nad zachodnią obwodnicą Szczecina.

Planowana obwodnica miasta Police ma swój początek w Przęsocinie. Zostanie następnie poprowadzona w kierunku Siedlic i Trzeszczyna. Projektanci przewidują lokalizację nowej drogi wzdłuż istniejących linii wysokiego napięcia.