Porozumienie między Strażą Graniczną a Gaz-System dla bezpieczeństwa świnoujskiego gazoportu

Porozumienie między Strażą Graniczną a Gaz-System dla bezpieczeństwa świnoujskiego gazoportu

Powstanie stałej bazy Morskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie terminalu LNG zostało potwierdzone w umowie, podpisanej pomiędzy Strażą Graniczną a spółką energetyczną Gaz-System. Celem tego porozumienia jest zapewnienie jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa w obszarze gazoportu w Świnoujściu.

Pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, podkreśla znaczenie zacieśnienia współpracy. Wskazuje na ciągłą obecność zagrożenia hybrydowego, które jest na bieżąco monitorowane przez Straż Graniczną. Zgodnie z jej słowami, nowe porozumienie umożliwi budowę stałej placówki straży granicznej w terminalu, co przyczyni się do stworzenia bardziej komfortowych warunków do pełnienia swojej roli ochronnej.

Więcej szczegółów dotyczących nowej placówki ujawnia wiceprezes spółki Gaz-System, Andrzej Kensbok. Placówka zostanie zlokalizowana na końcu falochronu, co w połączeniu z małą przystanią, umożliwi bliższy nadzór nad tym obszarem i wszelkimi działaniami tam zachodzącymi.

Podpisane porozumienie to nie jedyna forma współpracy Gaz-System ze służbami bezpieczeństwa. W lipcu spółka rozszerzyła współpracę z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Dzięki temu pracownicy terminalu otrzymają szkolenie obronne. Dodatkowo, w najbliższy piątek na terenie nowej placówki odbędą się ćwiczenia antyterrorystyczne, z wykorzystaniem dronów.