Podróż w przeszłość: Spotkanie historyczne o Szczecinie za czasów Bogusława X Wielkiego

Podróż w przeszłość: Spotkanie historyczne o Szczecinie za czasów Bogusława X Wielkiego

Chcąc zrozumieć, jak wyglądała przestrzeń miejska Szczecina za panowania księcia Bogusława X, jaką rolę pełniły szczecińskie struktury architektoniczne, takie jak zamek, czy też jakie konsekwencje dla lokalnej ekonomii przyniosło zjednoczenie Pomorza przez tego władcę, warto zaznaczyć datę 27 lutego we własnym kalendarzu. To właśnie tego dnia odbędzie się spotkanie historyczne pod hasłem „Obraz Szczecina w czasach Bogusława X Wielkiego”.

Zaszczyt prowadzenia rozmowy przypadnie dr hab. Pawłowi Gutowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr Kamilowi Białemu, pracownikowi Archiwum Państwowego. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy dwóch instytucji – Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Sala Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zostanie otwarta dla publiczności na to wydarzenie. Start spotkania zaplanowano na godzinę 17. Osoby zainteresowane udziałem pamiętać powinny, że bilety wejściowe będą dostępne do odbioru w kasie zamku godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.